Nyetablerte bedrifter og deres styre

Nyetablerte bedrifter møter ofte på flere utfordringer, og det kan være vanskelig for dem å vokse. Et godt styre kan hjelpe dem med dette. PhD-kandidat Tatevik Harutyunyans doktorgradsavhandling ser på forholdet mellom nyetablerte bedrifter og deres styre.
Nyetablerte bedrifter møter ofte på flere utfordringer, og det kan være vanskelig for dem å vokse. Et godt styre kan hjelpe dem med dette. PhD-kandidat Tatevik Harutyunyans doktorgradsavhandling ser på forholdet mellom nyetablerte bedrifter og deres styre.
Disputas

30. mai 2022 14:31

Nyetablerte bedrifter og deres styre

Tatevik Harutyunyan disputerer for PhD-graden ved NHH 14. juni 2022 med avhandlingen «Alignment Between Firms and Board Directors: Implications for New Ventures»

Nyetablerte bedrifter møter ofte på flere utfordringer, og det kan være vanskelig for dem å vokse. Et godt styre kan hjelpe dem med dette.

Harutyunyans doktorgradsavhandling ser på forholdet mellom nyetablerte bedrifter og deres styre.

I den første studien undersøker hun hvordan styremedlemmers arbeidserfaring bidrar til nyetablerte bedrifters vekst. Forfatterne finner at slik arbeidserfaring er verdifull, særlig for nyetablerte bedrifter som har ustabile omgivelser.

Tatevik Harutyunyan, PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.
Tatevik Harutyunyan, PhD-kandidat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Mange styremedlemmer sitter i styret til flere selskaper på samme tid, såkalte travle styremedlemmer («busy directors»). I den andre studien undersøker kandidaten hvordan travle styremedlemmer kan påvirke veksten til de nyetablerte bedriftene. Hun finner at nyetablerte bedrifter som har slike styremedlemmer har større vekst enn nyetablerte bedrifter uten denne type styremedlemmer.

Travle styremedlemmer har en portefølje av selskaper. I den tredje studien undersøker Harutyunyan og medforfattere hvilke selskaper travle styremedlemmer mest sannsynlig forlater, dersom de forlater en bedrift. De finner at travle styremedlemmer ofte forlater bedrifter som er veldig ulike fra andre bedrifter i porteføljen deres.

Doktorgradsavhandlingen til Harutyunyan gir samlet sett en økt forståelse for hvordan nyetablerte bedrifter kan jobbe sammen med styrene sine for å oppnå vekst.

Veileder:

Professor Bram Timmermans, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Tid og sted:

AUD M, NHH, 14. juni 2022
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

«How do Founders Grow their New Ventures?»

Bedømmelseskomiteen:

Professor Michael Slavensky Dahl (leder for komiteen), Aalborg University Business School

Professor Kristina Nyström, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

Førsteamanuensis Mirjam Knockaert, Ghent University.

Om kandidaten:

Tatevik Harutyunyan har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH

Kontakt:

tatevik.harutyunyan@nhh.no