Tok et karrieresteg med videreutdanning

– De tre første ukene etter nedstengingen stupte salget av nye boliger. Vi satte krisestab, og forstod raskt at vi måtte prioritere pågående prosjekter, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef i Nordr. Foto: Nordr
– De tre første ukene etter nedstengingen stupte salget av nye boliger. Vi satte krisestab, og forstod raskt at vi måtte prioritere pågående prosjekter, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef i Nordr. Foto: Nordr
Av Red (NHHE)

26. oktober 2021 15:39

Tok et karrieresteg med videreutdanning

Pål Aglen forstod at han trengte mer kunnskap om finans og strategisk ledelse for å ta det neste steget i karrieren. Med en rykende fersk MBA fra NHH Executive, gikk han helt til topps i Nordr.

Som for mange andre i norsk næringsliv, ble fremtiden høyst usikker for den nordiske eiendomsgiganten Nordr da Norge stengte ned i mars 2020.

Veldig usikre

– Vi var veldig usikre på hvordan dette ville ende, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef i Nordr.

– De tre første ukene etter nedstengingen stupte salget av nye boliger. Vi satte krisestab, og forstod raskt at vi måtte prioritere pågående prosjekter. Vi hadde solgt og igangsatt bygging av boliger for sju-åtte milliarder kroner som måtte gjennomføres. Ellers kunne vi verste fall  havne i en situasjon med alvorlige likviditetsutfordringer.

Som en av to konserndirektører for salg i Stampen Media i Gøteborg, står Anna Larsson midt i endringene i mediebransjen. Den tidligere NHH Executive-studenten har ansvaret for å skaffe inntekter for å finansiere god journalistikk. Foto: Stampen Media

Et mediekonsern i medvind

For Anna Larsson har jobbene i mediebransjen handlet mye om endring. Hun valgte videreutdanning hos NHH Executive for å ta riktige beslutninger når medievanene endrer seg raskt.
Pia Helland

– Vi må gjøre bærekraft konkret

Pia Christine Helland gir kunder innen shipping og havnæringer gode råd. Nå har hun valgt å sette seg på skolebenken for lære enda mer om bærekraft.

Men det ble fort klart at boligmarkedet ikke tok pause under pandemien.

– Vi er en oljesmurt økonomi og har lave renter. For vår bransje var dette mer en psykologisk vent-å-se tilstand for kundene våre. Vi endte opp med å selge boliger for ti milliarder kroner under pandemien, sier han. 

Øyeåpner 

Aglen var på listen over interne mellomledere som ble vurdert da arbeidsgiveren hans, Veidekke ASA, søkte ny konsernsjef i 2018. Men han ble veid og funnet for lett ut fra en totalvurdering.

– Det var ikke en skuffelse, men en øyeåpner for meg, sier Aglen. 

Et par år senere solgte Veidekke eiendomsdelen til eksterne investorer. Det nye selskapet  fikk navnet Nordr. I år ble Aglen konsernsjef i selskapet. Veien dit gikk gjennom videreutdanning hos NHH Executive.

– I samtalene med rekrutteringsselskapet et par år tidligere om konsernsjefjobben i Veidekke, ble det klart at jeg manglet noe på den faglige biten. Ville jeg ta det neste steget på karrierestigen, måtte jeg skaffe meg mer faglig tyngde på noen områder, var beskjeden.

Aglen har både befalsutdanning fra Forsvaret, med blant annet erfaring fra skarpe utenlandsoperasjoner, og en master i eiendomsfag. Han hadde også snart 25 års erfaring fra ledende roller i både eiendoms- og entreprenørselskaper.  

– Men jeg hadde ikke nok kunnskap innen strategi, ledelse og finans. Da valgte jeg å ta videreutdanning hos NHH Executive og fullføre en MBA i strategisk ledelse. Den skulle vise seg å være det jeg trengte for å ta et nytt steg oppover karrierestigen.

Midt i jobben

En MBA i strategisk ledelse går over to år på deltid med både samlinger i Bergen og Oslo. Studiet er casebasert og skal gi studentene kunnskapen de trenger for å ta riktige beslutninger når omgivelsene endrer seg og nye forretningsmodeller presser seg frem.

– Foruten faglig oppdaterte og gode forelesere, var det beste med studieopplegget at jeg fikk en verktøykasse jeg kunne ta i bruk med en gang.

Da Aglens arbeidsgiver Veidekke ble delt i to, hadde han selskapskontroll som tema på studiet.

Bård Brath Ingerø

– Er det én ting investorene ikke liker, er det usikkerhet

Equity-fondet Reiten & Co ønsker å stille de riktige spørsmålene om bærekraft når de investerer i nye selskaper. Kunnskapen de trenger får de hos NHH Executive.

– Jeg gikk fra å være viseadministrerende til administrerende direktør i den norske virksomheten i 2019. Og da de nye eierne et år etter overtakelsen, spurte om jeg kunne ta rollen som konstituert konsernsjef for hele selskapet, sa jeg ja. Utfordringene for selskapet og de ulike lederrollene jeg har hoppet inn i, har så absolutt behøvd en faglig motvekt, sier han og slår fast med et smil:

– Da jeg gikk på forelesningene på NHH, virket det som studiet var designet rundt min egen situasjon. Det var jo selvfølgelig ikke det, men studiet var så oppdatert faglig at det traff midt i jobben min og endringene jeg opplevde.

Intensjonsbasert ledelse

Under pandemien ble innføringen av en digital kundereise prioritert i Nordr.

– Dette var et av verktøyene vi måtte få på bordet raskt. Vi var først i Skandinavia med digitale visninger og kontaktløst boligsalg, noe som gjorde at nye boligkjøp ble opp og avgjort på få dager, sier han og legger til:

– Vi gjennomførte en strategisk endring som både handlet om digitalisering og å få til en reell forpliktelse til bærekraftsmål. Utfordringen var å få organisasjonen med på disse endringene. Men med ny faglig ballast fra NHH ble det lettere å forklare hvorfor og hvordan for organisasjonen, nettopp fordi digitalisering og bærekraft i liten grad handler om teknologi, men om endringsledelse.

– Hvilken ledelsesfilosofi har du?

– Jeg kaller det intensjonsbasert ledelse, som betyr at jeg gir rammer og retning. Jeg legger meg ikke opp i hvordan folkene mine utfører jobben. Jeg har troen på mennesket, og jeg tror på å gi mennesker tillit. Det er lov å gjøre feil, så lenge ikke noen andre har gjort akkurat den samme feilen før deg. 

Da toppsjef og senior partner i KPMG Lars Inge Pettersen (til venstre) tok kontakt med NHH Executive, ønsket han et eget kompetanseutviklingsprogram. Pettersen ville ha et opplegg som skulle skreddersys organisasjonens behov. NHH-rektor og makroøkonom Øystein Thøgersen var første foreleser på programmet, som startet opp forrige uke. Foto: Sigrid Folkestad

KPMG på skreddersydd NHHE-program

Konsulentselskapet KPMG startet forrige uke på et kompetanseutviklingsprogram ved NHHE.

Aglen bruker også en annen metode han lærte i Forsvaret.

– Der brukte vi noe vi kalte «les tilbake». Hvis jeg ikke oppfatter sjefens intensjoner, eller forstår rammene som er lagt, da har vi et problem. Denne metoden fungerer veldig bra for å skape en felles forståelse av hva vi driver med og hvor vi skal.

Legg en plan!

Å ta en MBA på deltid ved siden av full jobb, krever litt planlegging, understreker Aglen.

– Jeg tok en prat med kona, og fant ut at dette kunne vi gjennomføre ved å legge en god plan. Og jeg har ikke angret. Det faglige utbytte var rett og slett utrolig bra.

Aglen har ingen problemer med å anbefale en MBA hos NHH Executive som videreutdanning. Men da må du selv ønske å gjennomføre. 

Maria Fjogstad

Drevet av sterkt samfunnsengasjement

Maria Fjogstad (24) sitt store engasjement i studentgruppen Green Team har blitt lagt merke til. I tillegg til økonomistudier, går hun på rettsvitenskap og driver språkkafé for flyktninger.

– Det nytter ikke bare å takke ja hvis arbeidsgiver spør om du har lyst. Du må ha tid og interesse for å ta dette faget. Du må lese pensum og forberede deg godt til samlingene, sier han og avslutter:

– Det siste handler også om å ha respekt for de andre på studiet som ønsker et best mulig faglig utbytte.