Innovativ masteroppgave om hydrogenproduksjon fikk stipend

To fornøyde prisvinnere: – Det er fint å se at de mange timene vi har lagt ned har resultert i en masteroppgave av god kvalitet som også andre synes er spennende, mener Lars Skaugen Strømholm og Raag August Sandal Rolfsen. Utdelingen skjedde i etterkant av Lehmkuhlforelesningen med Nicolai Tangen. Foto: Helge Skodvin
To fornøyde prisvinnere: – Det er fint å se at de mange timene vi har lagt ned har resultert i en masteroppgave av god kvalitet som også andre synes er spennende, mener Lars Skaugen Strømholm og Raag August Sandal Rolfsen. Utdelingen skjedde i etterkant av Lehmkuhlforelesningen med Nicolai Tangen. Foto: Helge Skodvin
NHH Av Sigrid Folkestad

29. oktober 2021 09:07

Innovativ masteroppgave om hydrogenproduksjon fikk stipend

De to tidligere masterstudentene Raag August S. Rolfsen og Lars Skaugen Strømholm har fått Lehmkuhlstipendet for 2021. – Det er utrolig kult at masteroppgaven vår har nådd så langt og fått slik anerkjennelse, sier Strømholm.

Lars Skaugen Strømholm og Raag August Sandal Rolfsen setter stor pris på anerkjennelsen. – Det er veldig gøy å få tildelt Lehmkuhl-stipendet for oppgaven. Det er en veldig anerkjent pris som tilsier at den forskningen vi har utført faktisk kan være med å bidra til nytenkning og innovasjon innenfor et ekstremt viktig fagfelt, sier Rolfsen.
Raag August Sandal Rolfsen og Lars Skaugen Strømholm setter stor pris på anerkjennelsen. – Det er veldig gøy å få tildelt Lehmkuhl-stipendet for oppgaven. Det er en veldig anerkjent pris som tilsier at den forskningen vi har utført faktisk kan være med å bidra til nytenkning og innovasjon innenfor et ekstremt viktig fagfelt, sier Rolfsen. Foto: Helge Skodvin

Lars Skaugen Strømholm og Raag August Sandal Rolfsen fikk i går tildelt Lehmkuhlstipendet for 2021 for masteroppgaven Flexible Hydrogen Production.

Se Lehmhkuhlforelesningen her

– Utrolig kult

Utdelingen skjedde i etterkant av Lehmkuhlforelesningen med Nicolai Tangen.

– Hva tenker dere om å få prisen for masteroppgaven?

Det er veldig gøy å få tildelt Lehmkuhlstipendet for oppgaven. Det er en veldig anerkjent pris som tilsier at den forskningen vi har utført faktisk kan være med å bidra til nytenkning og innovasjon innenfor et ekstremt viktig fagfelt. Det er også fint å se at de mange timene vi har lagt ned har resultert i en masteroppgave av god kvalitet som også andre synes er spennende, sier Rolfsen.

Strømhold er helt enig med kameraten:

– Det er utrolig kult at masteroppgaven vår har nådd så langt og fått slik anerkjennelse - det var ikke noe vi hadde sett for oss da vi startet å skrive. Vi er veldig overrasket! Det å vinne Lehmkuhlstipendet er stort for oss og viser at innsatsen vi har lagt ned har vært verdifull. Framover håper vi dette kan motivere til enda flere problemstillinger knyttet til innovasjon og entreprenørskap, sier Strømholm. 

Veldig interessert i energi

Kameratene fra Oslo og Trondheim møttes som bachelorstudenter på økonomistudiet ved NTNU. De begynte senere på NHHs master, der begge valgte business analytics-profilen. Med analyse- og teknologibakgrunn fra NHHs fag og emner, kunne de sammen gå løs på relativt komplisert modellering i sin masteroppgave.

lehmkuhl stipend

Lehmkuhlstipend til masteroppgave om maskinlæring

Herman Johan Bomholt og Torsten Stangeland Thune fikk i dag tildelt Lehmkuhlstipendet for sin masteroppgave.

Landbruksoppgåve vinnar av Lehmkuhlstipendet

Hans Kristian Engmark og Aleksander Erstad er vinnarar av Lehmkuhlstipendet for masteroppgåve om korleis bønder kan bruke programmering til å planlegge produksjonen.

– Vi var veldig interessert i energi, og etter hvert ble det klart at vi ønsket spesielt å se nærmere på hydrogenproduksjon, sier Rolfsen.

– Det er veldig mye uoppdaget på energifeltet generelt, men særlig innenfor hydrogen. Her er det mye vi ikke har svar på, sier Strømholm.

– De utmerker seg

Underveis i arbeidet har de fått veiledning fra Mette Bjørndal og Endre Bjørndal, begge professorer ved Institutt for foretaksøkonomi. I masteroppgaven Flexible Hydrogen Production studerer Strømholm og Rolfsen produksjon og lagring av såkalt grønn hydrogen. Dette er et spørsmål av stor betydning for bærekraft og overgang til nye, fornybare energikilder, mener komiteen som kåret årets vinnere.

Lehmkuhlstipendet

Lehmkuhlstipendet deles ut av Kristofer Lehmkuhls Fond for Fremme av Norsk Næringsliv. Dette er en ekstra påskjønnelse til NHH-studenter eller nylig uteksaminerte kandidater som har satset på innovasjon og/eller entreprenørskap. Ved årets frist var det nominert flere masteroppgaver enn på mange år til Lehmkuhlstipendet. Alle nominerte bidrag var av svært høy kvalitet og med viktige og relevante problemstillinger. En komité opprettet av NHH og styret av Lehmkuhlfondet vurderer de nominerte og kårer vinnerne.

Og komiteen mener de er svært dyktige på flere områder. De behersker – på en utmerket måte – de tekniske sidene ved produksjonsprosessen og de økonomiske analysene.

Komiteen sier at Rolfsen og Strømholm bringer nye og viktige perspektiver inn i vurderingen av lønnsomhet i produksjonen av grønn hydrogen og derved er høyst relevant i et bærekraftperspektiv.

UKEN 2020

Begge NHH-erne var med på å arrangere UKEN 2020. De fikk koronanedstengningen fanget. Brått var det slutt på revy og konserter. Det sosiale studentlivet på campus forsvant nærmest over natten. 

– Men nedstenging og koronatiltak førte til at vi fikk jobbet veldig mye. Vi flyttet en ekstra pult inn på rommet til Lars, for å kunne jobbe mest mulig effektivt, forteller Rolfsen.

Professor og representant for stipendkomiteen Jan I. Haaland, Raag August Sandal Rolfsen, Lars Skaugen Strømholm og NHHs rektor Øystein Thøgersen.
Professor og representant for stipendkomiteen Jan I. Haaland, Raag August Sandal Rolfsen, Lars Skaugen Strømholm og NHHs rektor Øystein Thøgersen. Foto: Helge Skodvin

Høsten 2020 fikk både Rolfsen og Strømholm jobbtilbud. Cirka ett år før de var ferdig med masteren, visste de begge at de skulle flytte til Oslo.

I august begynte Strømholm, som er fra Trondheim, i ny jobb som rådgiver i Business Analytics-avdelingen til revisjon-, regnskap-, og rådgivningsselskapet BDO Norge.

Samtidig gikk Rolfsen, opprinnelig fra Oslo, inn i en stilling som konsulent i AVO Consulting.

– Det har vore litt av eit år

Christian Braathen har jobba uhørt mykje. Gründeren har levert masteroppgåve og lansert arbeidsplanen.no. No påskjønner NHH han med Lehmkuhlstipendet.