– Vi må gjøre bærekraft konkret

Pia Christine Helland, senior kundeansvarlig i Ocean Industries i DNB – og siviløkonom fra NHH – er med i det første kullet på bærekraftsprogrammet Sustainable Business Strategy. Til høyre er medstudent Harald Rokke, direktør for i Nordic Investment Bank. Foto: Helge Skodvin
Pia Christine Helland, senior kundeansvarlig i Ocean Industries i DNB – og siviløkonom fra NHH – er med i det første kullet på bærekraftsprogrammet Sustainable Business Strategy. Til høyre er medstudent Harald Rokke, direktør for i Nordic Investment Bank. Foto: Helge Skodvin
Av Red (NHHE)

12. oktober 2021 08:21

– Vi må gjøre bærekraft konkret

Pia Christine Helland gir kunder innen shipping og havnæringer gode råd. Nå har hun valgt å sette seg på skolebenken for lære enda mer om bærekraft.

– Ocean Industries er et veldig spennende sted å være i DNB for tiden. Det er mye omstilling og nye miljøkrav til bransjene innen havnæringene. Det er derfor naturlig for meg å lære mer om bærekraft, sier Pia Christine Helland.

Helland er senior kundeansvarlig i Ocean Industries i DNB. Hun er siviløkonom fra NHH.

– Må kunne mye om

Helland er med i det første kullet på bærekraftprogrammet Sustainable Business Strategy hos NHH Executive, som gir 30 studiepoeng på masternivå.

Bård Brath Ingerø

– Er det én ting investorene ikke liker, er det usikkerhet

Equity-fondet Reiten & Co ønsker å stille de riktige spørsmålene om bærekraft når de investerer i nye selskaper. Kunnskapen de trenger får de hos NHH Executive.

– Er denne kunnskapen er etterspurt hos kundene til DNB?

– Absolutt. Dette er både et aktuelt og spennende område vi må kunne mye om. DNBs langsiktige lønnsomhet er avhengig av at våre kunder integrerer bærekraft i sine strategiske valg, sier Helland og utdyper:

– Vi ser at kundene våre både ønsker og må investere i bærekraft for å effektivisere, spare kostnader, møte sine interessenters forventninger, få tilgang til bærekraftig kapital og utnytte nye forretningsmuligheter – kort sagt være konkurransedyktige.

Helland får også stadig flere spørsmål rundt miljø, samfunnsansvar og eierstyring (ESG) fra kundene.

shipping konferanse 2018

– I verdensklasse på ny, klimavennlig teknologi

Den norske shippingflåten regnes for å være den fjerde største i verden. – Og i verdensklasse på ny, klimavennlig teknologi, sier Roar Os Ådland. Han inviterer til NHHs årlige shippingkonferanse i november.

– I disse prosessene ser vi tydelig at det er et stort behov for kompetanseheving både hos oss som rådgivere og hos kundene.

Tar ansvar sammen

Helland jobbet mange år med shipping i banken som er en del av Ocean Industries, en divisjon som ble opprettet av banken for en del år tilbake.

Det er over 20 år siden siviløkonomen Pia Christine Helland sist var innom NHH som student. – Å komme tilbake til NHH er kjempestas. Mye har skjedd siden jeg gikk uten dørene her.
Det er over 20 år siden siviløkonomen Pia Christine Helland sist var innom NHH som student. – Å komme tilbake til NHH er kjempestas. Mye har skjedd siden jeg gikk uten dørene her.

– Flere av segmentene innen havnæringene opererer i samme verdikjede, og det er store bærekraftsgevinster å ta ut i næringen.

I 2019 etablerte DNB sammen med flere av verdens ledende shippingbanker, Poseidon Principles. Gjennom felles metodikk og rammeverk skal denne måle og vise karbonavtrykket i bankenes shippingporteføljer sammenlignet mot IMOs reduksjonsmål. Mer enn 80 prosent av gods som fraktes mellom kontinenter, går sjøveien. Miljøgevinstene vil være enorme med reduserte utslipp fra fartøyene som trafikkerer verdenshavene.

Klimavennlige shippingporteføljer

– Målet er å få mer klimavennlige shippingporteføljer, et viktig bidrag skal vi klare å nå togradersmålet. Poseidon Principles betyr at vi får en bedre forståelse for klimarisikoen hos kundene vi gir lån til og i bankenes låneporteføljer, sier hun og understreker:

– Vi ønsker også å gi gode råd om en mer klimanøytral drift. Det er en begynnende trend å dreie utlån mot skip og prosjekter innen havnæringene som kan vise til reduksjoner i utslipp.

Dette, mener hun, vises i utviklingen av flere bærekraftige produkter som for eksempel bærekraftslinkede lån og obligasjoner.

På forelesning (fra venstre) på NHHE-programmet «Sustainable business strategy»: Heidi Lyngstad, Danat A. Zeray Tekie, Pernille Orderud og Maiken Moe. – De to første digitale samlingene gikk overraskende bra, men det er befriende å møtes fysisk igjen, sier Tekie. Foto: Helge Skodvin

– Bærekraftige forretningsmodeller trenger kunnskap

For mange virksomheter handler bærekraft om å skaffe konkret kunnskap for å utvikle nye og lønnsomme forretningsmodeller. Det første kullet på bærekraftsprogrammet hos NHH Executive har fått nyttige svar.

– Vi har også sterk fokus på resirkulering og klausuler på skraping av skip. DNB har arbeidet aktivt med  det såkalte Responsible Ship Recycling Standards-initiativet i skipsindustrien siden 2017. Alle nye og refinansierte lån fra DNB i 2020 til rederiene, med pant i skip, hadde inkludert en klausul om ansvarlig skipsresirkulering.

– Alle trenger mer kunnskap

Bærekraft er et vidt begrep, og mange selskaper kan gå seg vill i floskler og lite handling, skal vi tro Helland.

– Det mange bransjer som forsøker å gjøre noe med bærekraftsutfordringene, men mangler en verktøykasse. Det fine med dette programmet er at det er casebasert. Vi lærer av hverandre og dyktige forelesere.

Uansett hvilken bransje en kommer fra, mener hun, har vi noen grunnleggende utfordringer som er felles.

– Hvordan skal vi lage nye forretningsmodeller som er bærekraftige og lønnsomme? Det er her mye av løsningene ligger på utfordringene vi står overfor. Alle trenger mer kunnskap om disse temaene, og vi må gjøre bærekraft konkret.

– Flere burde tatt programmet

Helland anbefaler alle som trenger mer kunnskap om bærekraft om å ta bærekraftsprogrammet.

– Er studiet tungt å gjennomføre?

– Nei, fordi vi som deltar står midt i disse endringene. Vi er sultne på ny kunnskap og har gode eksempler fra egne virksomheter som vi jobber med på samlingene, sier hun og understreker at bærekraftskompetanse er noe alle burde tilegne seg.

Da toppsjef og senior partner i KPMG Lars Inge Pettersen (til venstre) tok kontakt med NHH Executive, ønsket han et eget kompetanseutviklingsprogram. Pettersen ville ha et opplegg som skulle skreddersys organisasjonens behov. NHH-rektor og makroøkonom Øystein Thøgersen var første foreleser på programmet, som startet opp forrige uke. Foto: Sigrid Folkestad

KPMG på skreddersydd NHHE-program

Konsulentselskapet KPMG startet forrige uke på et kompetanseutviklingsprogram ved NHHE.

– Jeg skulle ønske at flere i ledelsen eller styrene til kundene jeg jobber tett med, også satt med denne kunnskapen, sier hun og slår fast:

– Vi kommer ikke ut med en fasit etter dette studiet, men vi har fått noen verktøy vi kan jobbe med. Jeg leser bærekraftsrapporter med helt andre øyne i dag, enn da jeg begynte på dette programmet. I tillegg er jeg mer bevisst på hvordan vi som rådgivere kan bistå kundene våre med å gjøre de rette valgene ved å «dulte» i mer bærekraftig retning.

Det er over 20 år siden Helland sist var innom NHH som student.

– Å komme tilbake til NHH er kjempestas. Mye har skjedd siden jeg gikk uten dørene her. Ikke minst har det vært en pedagogisk utvikling. Det er ingen monolog mellom forelesere og oss, men dialog. Foreleserne er veldig inkluderende og dynamiske i undervisningen. Det skaper engasjement og en god arena for læring.