Almås gjenoppnevnt til «komiteen» i Norges Bank

Professor Ingvild Almås er gjenoppnevnt som eksternt medlem av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.
Professor Ingvild Almås er gjenoppnevnt som eksternt medlem av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Foto: Espen Schive

29. november 2021 11:57

Almås gjenoppnevnt til «komiteen» i Norges Bank

Professor Ingvild Almås er gjenoppnevnt som eksternt medlem av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet («komiteen») har ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og bidrar i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet. Den har ansvar for bruken av virkemidler for å nå målene i pengepolitikken. 

BREDT PERSPEKTIV PÅ MAKRO

Komiteen består av fem medlemmer: Sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. Sentralbanksjefen leder komiteen.

Kongen i Statsråd har nå gjenoppnevnt Ingvild Almås for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025. Almås er professor ved Universitetet i Stockholm og professor II ved NHH.

Fra 1. januar 2022 vil komiteen få følgende sammensetning:

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen

Første nestleder: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache

Andre nestleder: Visesentralbanksjef Øystein Børsum

Medlem: Professor Ingvild Almås, Bergen, for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025

Medlem: Makroøkonom Jeanette Fjære-Lindkjenn, Oslo, for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023