Ingvild Almås går inn i komité for Norges Bank

NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

18. november 2019 12:48

Ingvild Almås går inn i komité for Norges Bank

Professor Ingvild Almås er blant medlemmene i Norges Banks nye komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Ingvild Almås. Foto: Jan Henning Aase

– Ansvaret for pengepolitikken løftes nå over i en egen fagkomité. Det gir en bedre styringsstruktur i Norges Bank. Komiteen skal også bidra til å fremme finansiell stabilitet, sa finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Bredt perspektiv på makro

NHH-rektor Øystein Thøgersen, som selv har sittet seks år i Norges Bank sitt hovedstyre, gratulerer Almås med utnevnelsen.

– Hun er en fremragende økonom som med sitt brede perspektiv på dagens makroøkonomiske megatrender, vil gi verdifulle bidrag til arbeidet i Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, sier han.

Ingvild Almås er professor ved Universitetet i Stockholm og professor II ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH. Hun er oppnevnt for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2021.

Flere priser for forskningen

Almås´ forskning dreier seg i hovedsak om å utvikle en bedre forståelse av økonomiske forskjeller. Hun har jobbet med måling av realinntekt, ulikhet og fattigdom og kilder til inntektsforskjeller med spesielt fokus på ulikhet mellom kvinner og menn. 

  • I 2008 disputerte hun for doktorgraden med avhandlingen «Essays on Economic Inequality»
  • I 2011 ble hun tildelt Norges Banks pris for sin avhandling
  • I 2013 fikk hun tildelt Nils Klim-prisen på 250 000 kroner for sitt vitenskapelig arbeid

– Med Ingvild Almås og Jeanette Strøm Fjære som eksterne medlemmer er jeg trygg på at den nye komiteen får et svært godt utgangspunkt for å ta tak i disse oppgavene, sa finansministeren videre i samme pressemelding. 

Unik publisering

Almås har blant annet publisert i American Economic Review på temaet prisindekser og internasjonale sammenligninger.

– Hun ble med dette den hittil eneste norske kvinne som har publisert som eneforfatter i dette absolutte topptidsskriftet blant samfunnsøkonomer. Hennes lange rekke av publikasjoner inkluderer også flere arbeider om Kinas fremvekst og betydning for verdensøkonomien, sier Thøgersen, og legger til:

– Almås sin doktorgradsavhandling fikk i sin tid Norges Banks pris for beste avhandling i makroøkonomi i Norge.

Historisk publisering

Ingvild Almås har som første norske kvinne fått en artikkel på trykk som eneforfatter i det prestisjetunge American Economic Review.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen og visesentralbanksjef Egil Matsen utpekt til første og andre nestleder av komiteen.

Fremme finansiell stabilitet

Komiteen skal ha ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og skal også bidra i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet.

Komiteen skal bestå av fem medlemmer: sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. Sentralbanksjefen leder komiteen.

Komiteen er gjeldende fra 1. januar 2020.

Komiteens medlemmer:

  • Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen
  • Første nestleder: Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen
  • Andre nestleder: Visesentralbanksjef Egil Matsen
  • Medlem: Professor Ingvild Almås, Bergen, for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2021
  • Medlem: Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære, Oslo, for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023