NHH Executive videreutvikler MBA-programmene

Tore Hillestad
For å kunne tilby executive MBA-programmer i henhold til AMBA-akkrediteringen og internasjonale standarder, gjør NHHE nå justeringer av sine programmer, sier fungerende direktør ved NHH Executive Tore Hillestad. Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

15. februar 2021 09:26

NHH Executive videreutvikler MBA-programmene

Da NHH nylig fikk den prestisjefylte britiske AMBA-akkrediteringen, startet NHHE videreutviklingen av sine Executive MBA-programmer. De er nå tilpasset internasjonal standard.

I høst fikk NHH den britiske AMBA-akkrediteringen (The Association of MBAs). Dette er blant de mest anerkjente akkrediteringene som gis til internasjonale handelshøyskoler. De akkrediterer mer enn 260 handelshøyskoler i over 75 land.

Går fra 60 til 90 studiepoeng

Mens Equis og AACSB er bredt anlagte akkrediteringer, er AMBA spisset mot NHHs Executive MBA-programmer

For at NHHE skal kunne tilby executive MBA-program i henhold til AMBA-akkrediteringen og internasjonale standarder, gjør NHHE nå justeringer av sine programmer.

Ett av elementene er at MBA-ene går fra 60 til 90 studiepoeng.

Samtidig blir det noen endringer av programmene, slik at antall samlinger og faglig innhold er tilpasset en MBA på 90 studiepoeng. De første kullene på denne nye ordningen, er studentene som starter på MBA i Technology and Innovation of Finance og MBA i økonomisk styring og ledelse etter sommeren.

Like solid MBA fra NHH

Fungerende direktør ved NHH Executive Tore Hillestad understreker at de som tar en MBA i Strategisk Ledelse eller MBA i Økonomisk styring og ledelse med dagens ordning, får MBA-graden.

– Den har samme faginnhold og tilnærming, men den nye graden har et økt omfang av studiepoeng og noen flere samlingsdager og noe større skriftlig arbeid. Endringene slår ikke negativt ut for tidligere eller dagens studenter. Det er udelt positivt, fordi akkrediteringen gir alle med en NHH-grad ytterlige anerkjennelse, sier Hillestad.

Helge Thorbjørnsen, Helge Skodvin

Executive online gir deg det beste fra NHH

Noen ganger er det bare en liten faglig oppdatering som skal til for å trigge endringer i virksomheten man er en del av, mener NHH-professor Helge Thorbjørnsen.

NHHs ambisjon om å være en ledende internasjonal handelshøyskole tilsier at NHH vektlegger disse internasjonale akkrediteringer, mener rektor Øystein Thøgersen.

Styrker programmet

Førsteamanuensis Iver Bragelien er programdirektør for det neste kullet av studenter som begynner på MBA i økonomisk styring og ledelse til høsten. Det er professor Trond Bjørnenak som er programdirektør for dagens kull. I dette faget fordyper studentene seg blant annet i strategiske analyser, nye forretningsmodeller, investeringer, økonomistyring og utøvelse av ledelse i offentlige og private virksomheter.

Iver Bragelien
Førsteamanuensis Iver Bragelien.

Bragelien mener tilpasningen til AMBA-kravene styrker programmet.

– MBA i økonomisk styring og ledelse har hatt et fantastisk opplegg i en årrekke, med entusiastiske forelesere og studenter. Nå bygger vi videre på disse erfaringene, slik at vi innfrir kravene fra AMBA. 

Den største forskjellen mellom dagens MBA og høstens opplegg, er antall samlinger og tiden studentene har sammen for blant annet å løse case.

– Etter snart ett år med korona, har vi svært gode erfaringer med digitale møter, og dette er noe vi tar med oss videre, sier Bragelien.

Antall samlinger

  • Den toårige masteren har i dag 14 samlinger. Dette økes til 16 samlinger.
  • Mellom de fysiske samlingene blir det til sammen åtte Zoom-møter
  • Studentene får flere muligheter til casearbeid
  • Programmet øker metode- og statistikkdelen

– Programmet har alltid hatt pensum tilsvarende 90 studiepoeng. Derfor vi øker ikke mengden pensum, men vi går noe mer i dybden på enkelte fagområder.

Endringene medfører derfor ikke noe særlig mer arbeidsbelastning, mener Bragelien. Studentene får imidlertid tettere oppfølging underveis i studiet – blant annet med ekstra tilbud på Zoom.

– Det er ingen tvil om NHH legger mer ressurser inn i dette, for å lage et enda bedre program. Jeg er overbevist om at dette styrker MBA-en, og at studiet faktisk kan bli enklere for studentene å følge, fordi de får tettere oppfølging, sier han.

Finansteknologi

E S Knudsen
Førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen.

Førsteamanuensis Eirik Sjåholm Knudsen er programdirektør for NHHs Executive MBA i «Technology and Innovation of Finance» (Fintech), som starter opp i fornyet versjon til høsten.

Studiet er flerfaglig og inkluderer finans, strategi, teknologi, innovasjon og entreprenørskap, økonomi og ledelse.

– Tilpasningen til AMBA kom på et gunstig tidspunkt, etter at det første kullet var ferdig i januar 2021. Vi skulle uansett gjøre enkelte justeringer basert på erfaringer fra det første kullet. Det er helt naturlig når en evaluerer et nytt fagtilbud som dette programmet, sier Knudsen, og legger til:

– Tilbakemeldingene fra fintech-studentene har vært over all forventning, og jeg tror vi trygt kan si at studiet har vært en stor suksess. Men det er alltid noe vi kan forbedre, og de endringene som AMBA-akkrediteringen innebærer, er heldigvis i tråd med det NHH Executive ønsker å gjøre.

Konkrete problemstillinger

NHH Executive øker antall kontakttimer og samlinger. Fra høsten får Fintech 16 samlinger over to år, det samme som de andre executive MBA-ene ved NHH.

– Det blir dermed mer tid for diskusjoner, interaksjon og arbeid med aktuelle problemstillinger.  

Strukturen på programmet vil være den samme som i dag, med en struktur hvor hver samling jobber med et utvalg konkrete problemstillinger som bedrifter står ovenfor.

– Dette sikrer relevans, siden vi lar problemstillingene styre hvilke faglig innsikt vi trekker på, og hvilke gjester fra næringslivet vi inviterer til å illustrere dette i praksis, sier Knudsen.