Kunder opplever Sbankens digitale innovasjoner som best

Tor W. Andreassen og Øyvind Thomassen i Sbanken
Selskapene Finn.no og Sbanken er blant topp ti på alle indeksene til Norsk innovasjonsindeks 2020. – Dette er en stor anerkjennelse til alle mine dyktige kollegaer som hver dag jobber alt de kan med å skape verdens beste kundeopplevelser, sier administrerende direktør Øyvind Thomassen i Sbanken (t.h.). T.v. NHH-professor Tor W. Andreassen. Foto: Sbanken og Siv Dolmen
NHH Av Ingrid Aarseth Johannessen

3. februar 2021 10:00

Kunder opplever Sbankens digitale innovasjoner som best

Norsk innovasjonsindeks 2020 kårer Sbanken, Netflix og HBO som vinnere innen digitale innovasjoner.

Norsk Innovasjonsindeks 2020 blir i dag presentert på webinar sendt fra Bekks lokaler i Oslo. Indeksen måler hvor innovative norske selskaper er – sett fra kundenes perspektiv. Nytt fra i år er at tre indekser presenteres: Kommersiell innovasjonsindeks, Sosial innovasjonsindeks og Digital innovasjonsindeks (ny).

Se alle resultatene

IKEA topper for femte året på rad Kommersiell innovasjonsindeks, etterfulgt av Airbnb og Finn.no. Digital innovasjonsindeks ledes av Sbanken, Netflix, HBO og Airbnb. NHH-professor Tor W. Andreassen forklarer topplasseringen på denne indeksen slik:

– Dette er selskaper som ved oppstart var digitale og endret spillereglene i de bransjen de gikk inn i. Under Covid-19 har de evnet å levere verdifulle tjenester hjem til folk på en måte som har svart på kundenes frykt for smittefare og ønske om sosial distanse. Med betydelig digital kompetanse og kundeinnsikt, har de brukt teknologien til å innovere i sitt tjenestetilbud – noe kundene har merket.

NHH-professoren vektlegger at digitalisering av norsk virksomheter har blitt prioritert i 2020. Han fremhever at regjeringen i 2019 kom med en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor og i januar i fjor la frem en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Det er derfor naturlig at vi har oppmerksomhet på digitalisering av virksomhetene, forteller Andreassen.

Les også:

Stormberg best på sosial innovasjon

Finn.no er årets nykommer og Stormberg er den fremste på sosial innovasjon, viser Norsk Innovasjonsindeks 2019.

– Året har ikke vært enkelt

Selskapene Finn.no og Sbanken er blant topp ti på alle indeksene. Administrerende direktør Øyvind Thomassen i Sbanken forteller at de gjennom flere år har jobbet metodisk med å gjøre smarte valg enkle for kundene sine. I 2020 har banken blant annet lansert en fondsprismodell med forvalterne fra inn- og utland, og lagt til rette for mer etisk sparing gjennom lavkarbonmerking av fond.

–  Dette er en stor anerkjennelse til alle mine dyktige kollegaer som hver dag jobber alt de kan med å skape verdens beste kundeopplevelser. Selvsagt oppleves det som ekstra gøy at vi i koronaåret 2020 scorer bedre enn noensinne før, for året har på ingen måte vært enkelt, sier Thomassen.

NHH-professor Tor W. Andreassen, professor II ved NHH Line Lervik-Olsen og prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, Therese E. Sverdrup.
T.v. viseadministrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Bjørn Arild Wisth, professor II ved NHH Line Lervik-Olsen og prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, Therese E. Sverdrup. To av bildene er fra lansering av Norsk innovasjonsindeks 2019. Foto: Nordic Choice Hotels og Siv Dolmen

Norsk innovasjonsindeks

  • Norsk Innovasjonsindeks 2020 er basert på en spørreundersøkelse blant cirka 23.000 respondenter, utført av Norstat.
  • Indeksen ble først lansert i 2016. Den måler omtrent 90 bedrifter i 20 bransjer.
  • Skiller mellom tre indekser: Kommersiell innovasjonsindeks, Sosial innovasjonsindeks og Digital innovasjonsindeks.
  • Kommersiell innovasjonsindeks måler bedriftenes innovasjonsevne sett fra kundenes opplevelser. En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en markedsdriver og game changer.
  • Sosial innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifters innovasjonsaktiviteter som nyttige for samfunnet og fremmer bærekraft.
  • Digital innovasjonsindeks måler hvorvidt kundene ser på bedrifter som digitale, i hvilken grad de benytter bedriftenes digitale løsninger og om de opplever at bedriftene er innovative i sine digitale løsninger.
  • Indeksen er utviklet ved NHH og tilknyttet The Digital Transformation Hub. Den er tatt i bruk i USA, Sverige, Danmark og Finland, og flere land viser interesse.

nordic Choice hotels går frem 

Norges Taxi og Bergen Taxi sammen med Nordic Choice Hotels, overrasker med den største oppgangen innen kommersielle innovasjoner. De har henholdsvis gått frem med 9,3 poeng, 4,8 poeng og 7,9 poeng siden 2019.

– Som alle vet, har hotellbransjen hatt det svært tøft det siste året. At vi likevel oppfattes som mer innovative, tror vi skyldes at vi tidlig valgte å være synlige og offensive med nyskapende kampanjer, tilbud og samarbeid. Hotellene våre har lagt ned en enorm innsats for å vise frem muligheter der andre har sett restriksjoner, sier viseadministrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Bjørn Arild Wisth.

Til tross for et krevende år, hadde Nordic Choice Hotels rekordmange nedlastninger av appen sin i fjor:

– Da vi valgte å satse på egen app for noen år siden, handlet det mest om å gjøre det enkelt for gjesten. Med pandemien ble alt vi tilbydde for å gjøre det enkelt, plutselig et verktøy for å gjøre det trygt. Vi har aldri hatt flere nedlastinger av appen vår enn vi hadde i juli i fjor da alle ferierte i eget land, sier Wisth.

Nedgang i sosiale innovasjoner

For tredje året på rad er det er nedgang i sosiale innovasjoner, slik kundene opplever det. Professor Tor W. Andreassen forteller at han hadde ventet en økning, da grønn omstilling står høyt på agendaen til EU. I 2020 ble blant annet EUs taksonomi, klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet, lansert. Den stiller flere krav som norsk næringsliv må forholde seg til, og er sentral i EUs bredere plan for grønn omstilling, «EU Green Deal».

–  Nedgangen kan skyldes at bedriftene i 2020 har måttet prioritere direkte inntektsgivende innovasjoner eller at kundenes forventninger har steget fortere enn bedriftene har kunnet levere på. Stormberg har lenge hatt denne typen innovasjoner høyt oppe på agendaen og det er derfor ikke overraskende at de beholder fjorårets førsteplass på Sosial innovasjonsindeks, tett fulgt av Nordic Choice Hotels og IKEA, sier Andreassen.

LES OGSÅ:

Kunder, av pxhere

NHH-forskning danner standard for måling av innovasjonsevne

Forskningssenteret Digital Innovation for Growth har inngått en avtale med Århus Universitet for en nasjonal måling av danske konsumenters opplevelse av hvor innovative danske bransjer og virksomheter er.