15 millioner til DIG-forskningsprosjekt

AI
– Den siste bølgen av digitalisering og globalisering i detaljhandelen skaper store problemer for tradisjonelle forretningsmodeller, sier NHH-professor Tor Wallin Andreassen. Foto: Gerd Altmann (pixabay)
Av Stina Boge

19. april 2021 14:29

15 millioner til DIG-forskningsprosjekt

Detaljhandelen gjennomgår store endringer. Kan nye forretningsmodeller, økosystemer og kunstig intelligens opprettholde sysselsetting og bevare mangfoldet i næringen? Et nytt DIG-prosjekt vil ta opp disse problemstillingene.

BEST in Retail

Prosjektet har oppstart i juni 2021. Det blir ledet av en gruppe forskere tilknyttet forskningssenteret Digital Innovation for Sustainable Growth (DIG) ved NHH, og det involverer en rekke partnere; Coop, Posten, VIRKE, NCE Finance Innovation og forskningsorganisasjonen SINTEF.

Prosjektet “Business model innovation & ecosystems for seamless transactions in retail” (BEST in retail) har mottatt 15 millioner kroner i midler over tre år fra Norges forskningsråd. 

– Konkurransen om midlene er betydelig, og vi er veldig takknemlig for finansieringen vi har fått. Med disse midlene, og godt samarbeid med ledende selskap i norsk detaljhandel, kan vi utvikle ny verdifull innsikt, sier NHH-professor og leder for forskningsprosjektet, Tor W. Andreassen.

tor wallin
Tor Wallin Andreassen, professor ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

BEST in Retail er et svar på Norges forskningsråd utlysning «Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte tjenestenæringer».

Et kompetanseløft til detaljhandelen

Prosjektet har som mål å håndtere digital forstyrrelse, opprettholde mangfoldet i det norske detaljhandelslandskapet og forhindre nedleggelse av virksomheter i distriktene ved å gi et kompetanseløft i den nye digitale virkeligheten.

– Den siste bølgen av digitalisering og globalisering i detaljhandelen skaper store problemer for tradisjonelle forretningsmodeller, sier Andreassen.

– Digitalisering åpner for nye konkurranseformer og påvirker interaksjonen med kundene som nå har større forventninger til kundeopplevelsen, både online og i fysiske butikker, fortsetter han. NHH-professoren forteller at de ønsker å møte disse utfordringene og øke konkurransekraften i norsk detaljhandel ved å utarbeide relevant og anvendelig kunnskap.

NHH oppretter nytt innovasjonssenter

Norges Handelshøyskoles nye senter DIG har som mål å bli Norges fremste forskningsmiljø på innovasjon. Senteret samarbeider med 15 ledende virksomheter og har oppstart i september.

13 prosent av arbeidsstyrken

I 2019 sysselsatte norsk detaljhandel 359.000 personer, hadde en totalomsetning på 1,805 milliarder kroner og bidro med 251 milliarder kroner i verdiskaping, ifølge NHO. Dette gjør næringen til landets nest største når det gjelder antall ansatte med om lag 13 prosent av den totale sysselsettingen, og den tredje største næringen når det gjelder total verdiskaping i næringslivet.

AI-strategi og lederkompetanse

Regjeringens strategi for kunstig intelligens tar for lett på hva som skal til for å realisere verdiene, skriver professor Tor W. Andreassen og førsteamanuensis Bram Timmermans ved NHH.

Direktør organisasjon og medlem i Coop, Geir Jostein Dyngeseth, ser på prosjektet som en mulighet til å få verdifulle innspill fra eksterne eksperter og til å samarbeide om utfordringene bransjen står overfor.  

– Retail står ovenfor store endringer i årene som kommer. Partnerskap, økosystem og datadeling er svært aktuelle temaer for Coop i årene fremover, sier Dyngeseth, og tilføyer:

– Vi ønsker å bidra inn i BEST in retail-prosjektet gjennom å tilføre vårt perspektiv, som en av Norges ledende handelsaktører. Det å få ekstern input fra noen av de ledende forskningsmiljøene innenfor dette området, er gull verdt for Coop og forbrukerne som eier oss.

BEST in retail har som mål å bygge kompetanse for utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller som utnytter digital teknologi, løfte den samlede verdiskapingen for sektoren og forbedre innsikten i kundebehov.

Alexander Haneng, direktør for digital innovasjon i Posten og Bring, kobler den digitale innsikten til utviklingen innen logistikk og e-handel.

Maskinen vet ikke alltid best

Mer data og ny teknologi gjør at vi kan ta stadig flere beslutninger basert på objektive data fremfor subjektive, menneskelige vurderinger. Det en god idé – hvis menneske og maskin har tilgang på samme informasjon.

– En av våre høyeste prioriteringer er hvordan vi skal tilpasse vårt logistikknettverk til den eksplosive veksten i netthandel og økt etterspørsel etter raskere og mer presise leveranser, sier Haneng.

– Vi vet at det er en utfordring som vi ikke kan løse alene. BEST in retail er en fin måte for oss å øke vår forståelse og samarbeide med andre i økosystemet, avslutter han.