Slik kan treningssentrene få flere medlemmer

To damer som trener. Foto: Pexels
TRENINGSSTUDIE: Studenter trener like mye eller mer om de får tilbud om gratis trening i en periode, viser forskning fra NHH. – Det kan også være en effektiv måte å tiltrekke seg nye medlemmer, sier førsteamanuensis Alexander L.P. Willén. Foto: Pexels v. Luis Quintero
NHH Av Mari Hansen Ingleson / Ingrid Aarseth Johannessen

1. september 2020 08:11

Slik kan treningssentrene få flere medlemmer

Treningssentre har under koronakrisen opplevd stor medlemsflukt. Ny studie viser hvordan sentrene kan få flere til å trene ved å tilby gratis trening i et halvt år.

Alexander L.P. Willén. Foto: NHH
Førsteamanuensis Alexander L.P. Willén Foto: NHH

Minst 60 000 nordmenn har meldt seg ut av treningssenter, meldte E24 i mars. Treningssentrene sliter fortsatt med tapt medlemsmasse (Dagens Næringsliv), selv om kundene begynner å vende tilbake.

Ny studie fra NHH viser hvordan en rabattordning for trening på et stort amerikansk universitet, bidro til økt treningsaktivitet. Studien er publisert i Journal of Health Economics.

Alle studentene på universitet fikk mulighet til å få gratis tilgang på treningsfasilitetene på campus. Den eneste haken var at de var nødt til å trene 50 ganger i løpet av semesteret før medlemskapet var gratis.

I studien måtte studentene betale for medlemskapet. Det var først når de oppnådde 50 ganger med trening at de fikk de pengene tilbake.

– Spørsmålet var om ordningen fikk studentene til å gjøre en ekstra innsats for å trene, sier Alexander L.P. Willén. Han er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi, og har utført studien sammen med de amerikanske forskerne Tatiana Homonoff fra NYU og Barton Willage fra Louisiana State University.

Willén forteller at studien skiller seg fra liknende studier, ved at studentene ikke bare fikk medlemskapet gratis, de var også nødt til å bruke det tilstrekkelig for å få rabatten og de ønskede helseeffektene.

Vil frigjøre gevinsten

– Vi forventet å finne en økning i besøk fra de som normalt trener rett under 50 ganger i semesteret. Disse trodde vi ville trene mer for å utløse belønningen, sier Willén.

– Vi var mer usikre på om de som i utgangspunktet bare trente 5 til 10 ganger kom til å trene mer ved denne typen tilbud. Det som er interessant er at i dette eksperimentet trente også denne gruppen mer, sier han.

LES OGSÅ:

Folk er mer mottakelige for reklame når de er i bevegelse

– Funnene er interessante, spesielt siden vi nå gjør stadig flere kjøp og beslutninger via smarttelefoner mens vi er på farten, sier NHH-professor Helge Thorbjørnsen.

Trener like mye eller mer

En av farene med denne typen tilbud, er at de som i utgangspunktet trente mer enn 50 ganger skulle trene mindre, forteller NHH-forskeren.

– Denne ordningen kan signalisere at det er tilstrekkelig å trene 50 ganger hvert semester. Dersom de som har trent 60 ganger i semesteret reduserer til 50 ganger, vil ordningen påvirke noen studenter negativt, sier Willén.

Studien viser imidlertid at gratistilbudet får studenter til å trene mer eller like mye – både de som trener lite fra før og de som trente mye i utgangspunktet.

– Det er tydelig at denne ordningen lykkes med å få studentene til å trene mer. Samtidig er den billigere enn andre tilbud, da den ikke gir gratis medlemskap til alle.

Les også:

Finner hvilken innvandrerandel som får svensker til å flytte

Forskning fra NHH viser at det finnes et kritisk punkt som gjør at et nabolag utvikler seg mot total segregering.

Skaper gode vaner

Willén forteller at ca. halvparten av effekten ble værende etter at gratistilbudet var avviklet. Med dette mener han at gratistilbudet økte gjennomsnittsstudentens gymbesøk med 4.6 ganger. Etter at tilbudet ble avsluttet så gikk gjennomsnittsstudenten fortsatt 2.3 ganger mer til treningssenteret enn før ordningen.

– Det forteller oss at gratistilbudet ikke bare påvirket adferden til studentene. Den har også vært med å endre vanene deres, sier han.

NHH-forskeren legger til at resultatene kan tyde på at ordningen er et godt helsefremmende tiltak. Willén mener det kunne vært interessant å studere videre hvordan gratisordningen påvirket studentenes skoleprestasjoner og senere prestasjoner i arbeidslivet. 

Willén påpeker at det finnes mye forskning som knytter helse og trening til bedre prestasjoner innen skole og arbeid, samt hvordan trening positivt påvirker helsen over tid.

– Sammenliknet med andre ordninger kan gratistilbud være en kostnadseffektiv måte å få folk til å gå på treningssenteret oftere. Det kan også være en effektiv måte å tiltrekke seg nye medlemmer, noe treningssentrene sårt trenger etter medlemssvikt under koronakrisen.

LES OGSÅ:

Ranveig Falch om nordmenns lykke

Postdoktor Ranveig Falch ved forskningssenteret FAIR forteller om nordmenns lykkenivå under koronakrisen. Hun viser også til amerikaneres lykkenivå.