Bygger bro mellom næringslivet og finansstudentene

Utsiden av NHH og professor Karin Thorburn. Foto: Silje K. Robinson/NHH
Næringslivet inviteres til å kommentere studentenes arbeid i finansfag. – Når vi skal ut i arbeidslivet, holder det ikke å kunne teori og modeller, vi må kunne anvende det vi har lært og vi må kunne presentere det på en god måte. Det har jeg lært mye av i dette faget, sier masterstudent Steinar Slåtten. Foto: Silje K. Robinson/NHH
NHH Av Mari Hansen Ingleson

15. juni 2020 14:02

Bygger bro mellom næringslivet og finansstudentene

Næringslivet er tett på NHHs mastestudenter i finans. – Jeg tror det har et stort læringsutbytte når studentene eksponerer seg, og presenterer arbeidet sitt, for næringslivet, sier finansprofessor Karin Thorburn.

– Det studentene lærer i faget er nært det de møter i næringslivet, det har derfor vært viktig å inkludere bidragsytere som jobber med oppkjøp og fusjoner i hverdagen, sier Thorburn.

Professor Karin S. Thorburn ved Institutt for finans har i en årrekke involvert næringslivet i masterfaget Mergers and Acquisitions. En rekke NHH alumni har bidratt.

– Det hjelper studentene å bygge en bro mellom teori og praksis. De ser at fagene de jobber med på NHH, er noe de bruker når de senere skal ut i arbeidsmarkedet, sier hun.

Les mer om studier på NHH

Næringslivet ønsker å bidra

Som vurdering i faget, bruker studentene de verktøyene de har fått i undervisningen for å skrive en rapport om en fiktiv transaksjon mellom to virkelige bedrifter. Alle studentene presenterer rapporten for representanter fra næringslivet på slutten av semesteret. De vurderer og gir studentene tilbakemeldinger på arbeidet deres.

– Jeg har gjennom flere år erfart at næringslivet ønsker å bidra med dette, sier Thorburn.

Studentene tar arbeidet på alvor og ønsker å imponere potensielle arbeidsgivere.

– At de får tilbakemeldinger fra bransjen, gjør at studentene legger ned en ekstra innsats. De vet at de får bruk for det de har lært dette semesteret, og de får anerkjennelse for innsatsen de har lagt ned, sier hun. 

Les også:

Bekjemper økonomisk kriminalitet

Mette Viddal Øi (25) jobber med å forhindre og oppdage hvitvasking av penger. – Banker forvalter store verdier og har ansvar for at verdiene ikke blir brukt kriminelt.

Imponert over studentene

I år var det 18 næringslivsrepresentanter som deltok og kommenterte studentenes arbeid. Blant dem var meglertopp Atle Vereide, som er Deputy Head of Merchant Banking i SEB. Vereide er selv utdannet siviløkonom og finansanalytiker fra NHH, han forteller at han opplever at studiene på NHH har blitt tettere på «virkelige livet».

– På slutten av 80-tallet var tilnærmingen mer teoretisk, og vi brukte veldig mye mer tid på å diskutere avkastningskrav enn på å forstå det som skulle stå over brøkstreken. Jeg tror det utvilsomt er viktig for et optimalt utbytte av studiene, at studentene bruker tid på mer enn teori, og at også det teoretiske er lettere å forstå når de har et praktisk perspektiv, sier Vereide.

– Det er veldig inspirerende å både å lese, og høre på studentenes case-fremleggelser. De er reflekterte, uredde og svært dyktige, legger han til.

LES OGSÅ:

– Ekstremt ettertraktet på arbeidsmarkedet

Næringslivet sloss om å få tak i kandidater fra NHH.
Fra venstre: Atle Vereide (SEB), Thomas Myrholt (SpareBank 1 Markets) og masterstudent Steinar Slåtten. Foto: Privat
Fra venstre: Atle Vereide (SEB), Thomas Myrholt (SpareBank 1 Markets) og masterstudent Steinar Slåtten. Foto: Privat

– NHH gjør noe riktig

Thomas Myrholt var også blant næringslivsrepresentantene som kommenterte studentenes arbeid. Myrholt var ferdigutdannet siviløkonom i 2018, og har siden jobbet som aksjeanalytiker i SpareBank 1 Markets, med ansvar for sjømatsektoren.

I disse dager starter han i ny jobb som økonomisjef i AkvaFuture. Myrholt tok det samme faget da han studerte på NHH.

– Jeg hadde faget våren 2017. Dette faget driller studentene i hvordan vi skal bruke verktøyene til å løse en kompleks problemstilling fra virkeligheten, sier Myrholt.

Myholt forteller at det er ekstra gøy å kunne komme tilbake å delta i undervisningen etter noen år i arbeidslivet.

– Jeg mener NHH må forberede studentene best mulig for å kunne gjøre en god jobb i arbeidslivet. Da er det viktig å få knyttet konseptene de lærer opp mot virkelige hendelser. Det lykkes dette faget med.

LES OGSÅ:

NHH-studenter blant landets mest fornøyde

Studenter ved NHH er blant de mest fornøyde i Norge, viste det siste Studiebarometeret, en undersøkelse som kartlegger studentenes tilfredshet med studieprogrammene.

Etter seks måneder i arbeidslivet var Myrholt blant rådgiverne til Euronext i budkrigen med Nasdaq i oppkjøpet av Oslo Børs.

– Jeg merket hvor tett på praksis faget er, og fikk stort utbytte av å ha diskutert masse lignende scenarier på skolebenken. Når du får så direkte avkastning fra et fag du hadde under studiet, mener jeg at noe gjøres riktig fra skolens side. 

Mer enn teori og modeller

– Når det forventes at jeg er aktiv i timen, er jeg nødt til å forberede meg godt. Det gjør at jeg har jobbet godt og har lært mye av dette faget, sier NHH-student Steinar Slåtten.

Han ønsket å velge fag som var tett på praksis med caseundervisning og mye diskusjon. Han forteller at han har fått faget anbefalt av flere medstudenter, mye på grunn av hvordan Thorburn involverer bransjen i undervisningen.

– Når vi skal ut i arbeidslivet, holder det ikke å kunne teori og modeller, vi må kunne anvende det vi har lært og vi må kunne presentere det på en god måte. Det har jeg lært mye av i dette faget, sier Slåtten.

LES OGSÅ:

NHH har som alltid landets beste master på anerkjent rangering

Masterutdanningen til NHH er blant de fremste i verden og landets beste, viser rangering fra Financial Times.

Han forteller at å presentere for folk som jobber med oppkjøp i hverdagen er en motivasjonsfaktor for å gjøre en god jobb. I tillegg er det også en god sjekk på at det de har prestert likner på det som forventes av dem i arbeidslivet.

–  Representantene fra næringslivet lærte oss at i en arbeidssituasjon forhandler man alltid med mennesker, da kreves det mer av oss enn modeller og økonomisk teori.

Les mer om master i finans

Professor Karin S. Thorburn. Foto: NHH
– At de får tilbakemeldinger fra bransjen, gjør at studentene legger ned en ekstra innsats. De vet at de får bruk for det de har lært dette semesteret, og de får anerkjennelse for innsatsen de har lagt ned, sier Thorburn. Foto: NHH

Fikk foreleserpris

Professor Thorburn forteller at hun begynte å undervise i dette faget i 2013. Hun har gjennom de siste åtte årene fått fantastiske tilbakemeldinger fra studentene. I 2015 ble hun belønnet med masterstudentenes pris for fremragende innsats. I møte med næringslivet, håper Thorburn at studentene får innblikk i hvilke karrieremuligheter de har, og har mulighet til å knytte kontakt med fremtidige arbeidsgivere og kolleger.

– Jeg tror det har et stort læringsutbytte når studentene eksponerer seg og presenterer arbeidet sitt for næringslivet, sier hun.

LES OGSÅ:

Fremmer barns rettigheter i oljefondets investeringer

Selv om tidligere NHH-student Jens Aas ennå ikke har fylt 30 år, har han jobbet med bærekraft på tre ulike kontinenter.

Tar dobbelgrad for å få mest mulig ut av studiet

De siste fem årene har nærmere 80 NHH-studenter tatt høyskolens internasjonale dobbelgradsprogram. De får to mastergrader, men bruker ikke lenger tid enn andre studenter.