Nytt forskningsprosjekt eksperimenterer med mindre plast

Plastikkposer og grønnsaker. Foto: Arimag/Shutterstock
Foto: Arimag/Shutterstock

14. januar 2020 14:00

Nytt forskningsprosjekt eksperimenterer med mindre plast

Hvordan kan varehandelen bidra for å få ned plastforbruket? NHH-forskere skal finne svar.

Etter å ha fått 9,5 millioner i NFR-støtte i 2019 for å forske på bærekraftige forretningsmodeller og grønn kundeatferd, har NHH-forskerne Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen og Siv Skard fått ytterligere kr 700 000 i forskningsmidler fra Handelens Miljøfond for å gjennomføre en serie eksperimentelle studier på plastreduksjon i varehandelen. 

Kunders oppfatninger og valg 

Forskerne fikk nylig en første artikkel publisert fra dette arbeidet, i FT50-journalen Journal of Business Ethics. Studien, “When is Sustainability a Liability, and When Is It an Asset? Quality Inferences for Core and Peripheral Attributes” undersøker kunders oppfatninger og valg knyttet til produkter med grønne attributter, inkludert resirkulert emballasje gjennom fire eksperimenter i lab og felt.

Studien er gjennomført i samarbeid med Orkla, som er en av bedriftspartnerne i forskningsprosjektet.

Midlene fra Handelens Miljøfond er de første forskningsmidlene som er delt ut av fondet, som for øvrig har delt ut mer enn 50 millioner til ulike miljøtiltak.

FORMIDLINGSFILMER

Forskningsprosjektet forsker på bedriftsnære fenomener av relevans for næringslivet. Av den grunn har forskerne også fått midler til å produsere og dele filmer som formidler forskningen.

Nedenfor er to eksempler på korte, filmer som har blitt laget til nå. Den første beskriver prosjektet i sin helhet, mens den andre zoomer inn på hvordan bedrifter kan gå frem for å designe bærekraftige, sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller i praksis.

Flere er under produksjon og vil bli delt fortløpende.