Innovasjonsevne - Varehandelen faller mest

Mennesker som holder handleposer
Det store bildet er at varehandelen faller mest i opplevd innovasjonsevne og at en variert gruppe bedrifter innen apotek, taxi, bank, forsikring, og buss går sterkest frem, skriver Tor W. Andreassen. Foto: rawpixel.com / pxhere.com
Innlegg

20. februar 2020 12:10

Innovasjonsevne - Varehandelen faller mest

Norsk innovasjonsindeks 2019 - noen kommentarer fra NHH-professor Tor W. Andreassen.

Data for Norsk Innovasjonsindeks, samlet inn gjennom hele 2019, foreligger.

Det store bildet er at varehandelen faller mest i opplevd innovasjonsevne og at en variert gruppe bedrifter innen apotek, taxi, bank, forsikring, og buss går sterkest frem.

Totalt sett ser vi at gjennomsnitt scoren for Innovasjonsindeksen, etter fallet i 2017, fortsetter å stige også i 2019, men noe svakere. De målte bedriftene oppleves med andre ord som mer innovative av sine kunder. Dette er gode nyheter.

Det interessante er at de bedriftene med størst positiv utvikling i opplevd innovasjonsevne ( Apotek1, Bergen Taxi, Storebrand, DNB, og Nor-way Bussekspress) ikke er teknologibedrifter som vi vanligvis tror er de mest innovative, men bedrifter fra ulike bransjer med ulikt utgangspunkt.

At Apotek1 har en sterk fremgang når konkurrenten Boots har en tilsvarende nedgang i opplevd innovasjonsevne (-3 %-poeng) og faller hele 21 plasser på rangeringen til 64 plass, viser at man har ulikt fokus på og uttelling i kundekonsept innovasjoner.

Bergen Taxi har åpenbart reagert positivt på «Uber-utfordringen» og oppleves som mer innovative i 2019 enn i 2018.

DNB har gjennom en rekke år hatt stempel på seg som en stor og sakte bank. Deres mange og store satsinger på blant annet on-line banking og samarbeide med ulike entreprenørmiljøer har gitt uttelling og de oppleves i dag som mer innovative. Men fortsatt er nivået lavt.

Selskaper med størst negativ utvikling

Av selskaper som faller med et 2-sifret tall på rangeringen er alle (med unntak av Thon) innen varehandel – noe tabellen viser:

Generelle kommentarer

Mens en rekke bedrifter faller med 2-siffrede tall på rangeringen, er det tre selskaper – PowerNSB/Vy, og XXL - som opplever signifikant dårligere scores på Opplevd innovasjonsevne, Relativ attraktivitet i markedet og Kundelojalitet sammenlignet med 2018.

Når endringen er statistisk signifikant i alle tre variablene, tyder dette på at det er en sterk underliggende negativ tendens for selskapene. Negativ utvikling fra lave verdier er krevende. Ikke overraskende har de tre selskapene falt i den totale rangeringen: Power – 41 plasser til 63 plass, NSB/Vy -8 plasser til 76 plass, og XXL -13 plasser til 24 plass.

Utviklingen for disse tre bedriftene er problematisk da teorien i NII-modellen tilsier at det er positive sammenhenger mellom de tre variablene, dvs at når en stiger/synker vil den etterfølgende variabelen følge samme retning.

Kundelojalitet og gjenkjøpsrate er som kjent koblet til fremtidig omsetning og firmaverdi. Vi må derfor forventer betydelig innsats for å fremstå som mer innovative i de tre selskapene. Et ytterligere fall i 2020 vil lede til økonomiske konsekvenser og i verste fall konkurs. 

En annen generell observasjon er at en rekke selskaper har en endring i en eller flere av de viktige kundevariablene. Innen dagligvarebutikkene legge vi spesielt merke til at Meny har et signifikant fall fra 2018 til 2019 i Opplevd innovasjonsevne (-6 %-poeng) og Relativ attraktivitet (-3 %-poeng).

Ikke overraskende har Meny falt 19 plasser til plass nummer 31 på innovasjonsrangeringen. Til sammenligning er budsjett-konseptet Kiwi signifikant mer innovative enn Meny (59 kontra 56). Dette er overraskende da man ville forvente større innovasjonskraft i et konsept som Meny.

Til tross for at REMA1000 ikke har noen vesentlig endring i scorene faller de likevel 18 plasser på rangeringen til 54 plass. REMAs utfordringer fra 2018 og 2019 vil med andre ord følge dem i 2020. 

Til tross for ikke-signifikante endringer i Opplevd innovasjonsevne, faller Circle K og Cubus hhv 11 og 10 plasser på rangeringen til hhv 64 og 68 plass. Utfordringen for Circle K i 2020 er innovasjon i forretningsmodellen ettersom kundene i større grad kjører elektrisk og har mindre grunn til å oppsøke dem for å fylle energi når de fleste lader hjemme eller på jobben.

Energistasjonen har flyttet hjem til folk. Dette stiller spørsmål om hvilken jobb Circle K kan gjøre for kundene i fremtiden. Her vil vi forvente en radikal innovasjon i markedstilbud og forretningsmodell for å fortsatt være relevante.

Norsk Innovasjonsindeks måler også i hvilken grad bedriftenes innovasjoner utover endringer i markedstilbudet oppleves som positive for miljø og samfunn. Vi tenker på dette som et uttrykk for i hvilken grad bedriftene er gode naboer. Vi samler dette i Sosiale innovasjoner

Ti-på-topp rangering

Norsk Innovasjonsindeks 10-på topp listene for Opplevd innovasjonsevne og Sosiale innovasjoner er vist under. Bedrifter merket med rødt er på topp i begge listene – det er svært bra! Det totale bildet tilsier at det er rom for bedring i begge typer innovasjoner – selv blant de beste.

Kronikken ble først publisert i Dagens Perspektiv 20. februar 2020