Samler dagligvare-toppene til konferanse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Til å åpne konferansen kommer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som er aktuell med sin første stortingsmelding om handelsnæringen. Foto: Håkon Jacobsen/NFD.
NHH

28. februar 2019 13:41

Samler dagligvare-toppene til konferanse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner Food-konferansen i Oslo 12. mars. Arrangementet samler aktører fra dagligvarebransjen til samtaler om produktivitet og bærekraft.

FOOD

  • FOOD er femårig samarbeid mellom NHH og NorgesGruppen (NG), fra 2016 til 2021.
  • Målet er å fremme forskning og ny kunnskap om dagligvaremarkedene, spesielt rundt tema knyttet til markedsstruktur, konkurranse og produktivitet.
  • FOOD samler flere nasjonale og internasjonale forskere med hovedfokus på dagligvaremarkedet, finansierer forskning i form av utredninger og bokprosjekt, og organiserer bransjekonferansen FOOD hver vår.
  • FOOD finansierer i perioden et gaveprofessorat, en postdoktorstilling og en internasjonalt rekruttert Professor II. NG bidrar med data til forsking og masterutredninger. Hittil er rundt 20 masterutredninger på ulike problemstillinger ferdigstilt.
  • Les mer om FOOD

Food er en årlig konferanse som NHH arrangerer i samarbeid med aktørene i dagligvarebransjen.

Konferansen gir innsikt i hvordan matvaremarkedet fungerer. Tema for årets konferanse er bærekraft og produktivitet.

– På FOOD-konferansen tar vi tempen på norsk dagligvarebransje, vi utfordrer aktuelle tema og kobler dette med forskning, sier professor Frode Steen.

  • Vil du delta? Meld deg på her

Bærekraft gir effektivitet

Steen leder konferansen og forskningssamarbeidet FOOD (se faktaboks). Han sier at mat er på alles tunger i mer enn én forstand.

– Rødt kjøtt, matproduksjon over hele landet, klima og helse er noen samtaletemaer. I tillegg diskuteres antall matbutikker og lavprisbutikker, tollmurer og de store aktørene både i produsent- og kjedeledd, sier Steen.

Professoren mener dagligvarebransjen må gjøre bærkraftige valg for å øke produktiviteten i næringen.

– Bransjen har økt fokuset på bærekraft når det kommer til alt fra plastemballasje til matsvinn. I fremtiden vil det ikke være mulig å øke produktiviteten i norsk dagligvare, uten å tenke bærekraft, sier Steen.

Frode Steen.
Frode Steen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på NHH. Han er også leder for forskningsprosjektet Food.

Næringsministeren kommer

I november la regjeringen frem en stortingsmelding med 39 tiltak for omstilling og bærekraftig vekst i handelsnæringen. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte da at regjeringen vil styrke håndhevingen av konkurranseloven med målrettede tiltak mot atferd som begrenser konkurransen i dagligvaremarkedet.

Både næringsministeren og konkurransedirektør Lars Sørgard holder innlegg på konferansen. I tillegg deltar nytiltrådt leder i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.

Til Oslo Plaza kommer også Tine-sjef Gunnar Hovland. Dette blir hans første gang møte med dagligvareaktørene. NIBIO-forsker Ivar Pettersen holder innlegg om produktivitetsforskning på dagligvaremarkedet fra NIBIO/FOOD. I samme sesjon blir det også innlegg fra Tine, Ringnes, Asko og Kiwi.

Siv Skard fra NHH forsker på forbrukeratferd. I sesjonen om bærekraft, vil hun snakke om hva som hindrer folk i å velge grønne alternativer. I tillegg presenterer NHH-studenter spennende nye funn fra FOOD-utredninger om dagligvarebransjen.

Les også:

Tar opp kampen mot renovasjonsgigant

NHH-studentene satset 100.000 kroner fra egen lomme på gründeridé. Nå møter de hard konkurranse fra renovasjonsbransjen.