Prosessen for å bli en profesjonell oversetter

Claudia F Hegrenæs
I sin doktoravhandling, undersøker Claudia Förster Hegrenæs utviklingen av en profesjonell oversettelseskompetanse i et kognitivt perspektiv. Hegrenæs er PhD-kandidat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (NHH). Hun nå er ansatt som universitetslektor ved instituttet. Foto: Sigrid Folkestad
Disputas

26. oktober 2018 11:26

Prosessen for å bli en profesjonell oversetter

Claudia Förster Hegrenæs disputerer for doktorgraden ved NHH 9. november 2018 med avhandlingen «Translation Competence Development and the Distribution of Cognitive Effort: An Explorative Study of Student Translation Behavior».

Avhandlingen undersøker utviklingen av en profesjonell oversettelseskompetanse i et kognitivt perspektiv.

Gjennom en utdannings- og utviklingsprosess blir en tospråklig person til en profesjonell oversetter. Denne utdanningen og utviklingen krever både tilegning av ny og tilpassing av eksisterende kunnskap og kompetanser, og dermed også utvikling av kognitive ressurser hos studenten. Disse kognitive ressursene er begrenset. Det vil si at mennesker har begrensete muligheter til å utføre krevende og/eller forskjellige kognitive operasjoner samtidig. Med høyere utdannings- og erfaringsnivå, antas det at disse ressursene blir fordelt annerledes: Det gis mer til krevende oppgaver, mens andre oppgaver blir automatisert og krever mindre kognitiv belastning.

I avhandlingen undersøker Hegrenæs den kognitive belastningen hos studenter på forskjellige nivå (1., 2., 3. år) i to studieprogram i oversettelse i Norge og Tyskland. Hvilke oversettelsesspesifikke handlinger er kognitiv krevende? Kan slike handlinger knyttes til mer avanserte studenter (senere i studieløpet) og dermed brukes som indikator av utvikling av en profesjonell oversettelseskompetanse?

Avhandlingen viser at studentene på alle tre utdanningsnivå i begge land tar i bruk oversettelsesprosedyrer som ikke er kognitivt krevende. Dette tyder på at et treårig utdanningsprogram ikke er tilstrekkelig til å implementere og utvikle den nødvendige kompetansen til å fordele de kognitive ressursene slik en profesjonell oversettelseskompetanse tilsier. 

Veiledere:

Professor Sandra Louise Halverson (hovedveileder), Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved HVL

Professor Sunniva Whittaker, dekan ved Fakultetet for humaniora og pedagogikk ved UiA

Professor Torodd Kinn, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB

Tid og sted:

Jebsen-senteret, NHH, 9. november 2018

Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15

Tema for prøveforelesning:

Metaphor in translation: Challenges in measuring competence development

Bedømmelseskomiteen:

Professor Gisle Andersen, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH

Professor Maureen Ehrensberger-Dow, ZHAW School of Applied Linguistics

Professor emerita Christina Schaeffner, Aston University

Om kandidaten:

Claudia Förster Hegrenæs har vært stipendiat ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH. Hun er nå tilsatt som universitetslektor ved instituttet. Hegrenæs har en master i lingvistikk/språkvitenskap fra Universitetet i Bergen og bachelorgrad i engelsk fra samme sted. 

Kontakt:

Claudia.Hegrenaes@nhh.no