– Med «Business Analytics» skiller vi oss ut

Masterstudentene Thea Lindqvist (til venstre) og Gunnhild Solemdal er blant studentene som har oppfylt de obligatoriske fagkravene i NHHs nye hovedprofil Business Analytics. I sommer hadde de internship i henholdsvis Capgemini og EY. Foto: Siv Dolmen
Masterstudentene Thea Lindqvist (til venstre) og Gunnhild Solemdal er blant studentene som har oppfylt de obligatoriske fagkravene i NHHs nye hovedprofil Business Analytics. I sommer hadde de internship i henholdsvis Capgemini og EY. Foto: Siv Dolmen
NHH Av Sigrid G. Bakken

15. august 2018 09:43

– Med «Business Analytics» skiller vi oss ut

Ny masterprofil gir Thea og Gunnhild teknologisk lederkompetanse som gjør dem i stand til å hjelpe selskaper til å ta bedre beslutninger.

– Dette er kunnskap fremtidige arbeidsgivere vil kreve i fremtiden. Derfor ser jeg stor nytte av å ta Business Analytics. Jeg har allerede merket at det er stor etterspørsel etter kompetansen jeg får på NHH. Jeg skiller meg ut i søknadsbunken, sier Gunnhild Solemdal.

Gunnhild SOlemdal
– Business Analytics-profilen kan virke ukjent for mange, men dette bør du ikke la deg skremme av. Profilen har mange likhetstrekk med andre masterprofiler på NHH. Forskjellen er at vi i stor grad bruker data og dataverktøy for å finne løsninger, sier Gunnhild Solemdal. Foto: Siv Dolmen

Masterprofilen Business Analytics tilbys for studenter på NHH fra høsten 2018. Profilen handler om hvordan vi, ved hjelp av analytiske verktøy, kan utnytte data for å skape verdi for kunder og bedrifter.

– De obligatoriske kursene i profilen fokuserer på programmering, statistisk dataanalyse og bruk av beslutnings- og simuleringsmodeller til beslutningsstøtte. I kombinasjon med en solid og bred forståelse av økonomi og administrasjon, gir profilen en svært etterspurt kompetanse i jobbmarkedet, sier førsteamanuensis ved NHH, Endre Bjørndal. Han er programansvarlig for masterstudiet i økonomi og administrasjon.

Kombinerer økonomi og teknologi

Satsingen kommer som følge av et større behov for teknologisk kompetanse i næringslivet.

– Den generelle trenden mot økt digitalisering har skapt store endringer i jobbmarkedet for økonomer. I senere år har vi fått signaler fra ulike hold om at NHH bør ha en tydeligere satsing på digitalisering og dataanalyse. Studietilbudet på dette feltet har derfor blitt styrket vesentlig gjennom introduksjon av nye kurs, forteller Bjørndal.

Høsten 2017 lanserte NHH to nye tilbud innen Business Analytics; det ble opprettet en støtteprofil og en egen spesialisering i masterprofilen økonomisk styring.

– Dette ble godt mottatt av studentene. Det er nå naturlig å utvide og styrke tilbudet ytterligere ved å opprette en egen hovedprofil i Business Analytics, sier Bjørndal.

Thea Lindqvist
– Mange bedrifter samler inn betydelige mengder data, uten å vite hva de skal bruke det til. Vi lærer hvilke prioriteringer de bør gjøre, og hvordan bedrifter kan omdanne data til nyttig informasjon som kan optimalisere deres virksomhet. Profilen er midt i blinken for meg, fordi jeg får kombinert mine interesser for økonomi, ledelse, data og analyse, sier Thea Lindqvist. Foto: Siv Dolmen

Fikk internship

Masterstudentene Thea Lindqvist og Gunnhild Solemdal er blant studentene som har oppfylt de obligatoriske fagkravene i den nye hovedprofilen.

I ettertid har de fått internship i henholdsvis Capgemini og EY.

– Mange bedrifter samler inn betydelige mengder data, uten å vite hva de skal bruke det til. Vi lærer hvilke prioriteringer de bør gjøre, og hvordan bedrifter kan omdanne data til nyttig informasjon som kan optimalisere deres virksomhet. Profilen er midt i blinken for meg, fordi jeg får kombinert mine interesser for økonomi, ledelse, data og analyse, sier Lindqvist.

Attraktive i arbeidsmarkedet

88 prosent av NHH-studentene er i jobb etter seks måneder og hele 95 prosent opplever stillingen som relevant. Dette viser NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse for 2017. Andelen som arbeider innen IT og telekom er stigende.

– Hvordan foregår undervisningen? 

– Vi arbeider ofte i grupper der vi tar for oss relevante og reelle problemstillinger fra næringslivet. For eksempel utarbeidet vi en simuleringsmodell som analyserte når det er mest kostnadsoptimalt for et oppdrettsanlegg å foreta avlusing av laks. Dette er spørsmål bedrifter står overfor daglig, og informasjon som dette kan spare dem for betydelige kostnader, sier Lindqvist.

– Kompetansen vi får, gjør oss i stand til å foreta mer presise, effektive og optimale beslutninger under usikkerhet, fordi dataanalyser gjør det mulig å se mønstre som tidligere har vært vanskelig å oppdage, legger Solemdal til.

Mange jobbmuligheter

Masterstudentene understreker at du ikke trenger forkunnskaper i dataanalyse eller programmering for å starte på masterprofilen.

– Business Analytics-profilen kan virke ukjent for mange, men dette bør du ikke la deg skremme av. Profilen har mange likhetstrekk med andre masterprofiler på NHH: Vi lærer hvordan vi skal løse bedriftsøkonomiske problemer og ta gode beslutninger. Forskjellen er at vi i stor grad bruker data og dataverktøy for å finne løsninger, sier Solemdal.

Solemdal Lindqvist
Den generelle trenden mot økt digitalisering har skapt store endringer i jobbmarkedet for økonomer. Derfor har NHH gjort en tydeligere satsing på digitalisering og dataanalyse. Studietilbudet på dette feltet har derfor blitt styrket, noe masterstudentene Gunnhild Solemdal (til venstre) og Thea Lindqvist har benyttet seg av. Foto: Siv Dolmen

Programansvarlig Endre Bjørndal mener profilen åpner for analytikerjobber både internt i virksomheter og i konsulentselskaper.

– Slike jobber kan være starten på en lederkarriere med fokus på digitalisering. Vi håper også at noen studenter vil starte egne virksomheter for å realisere innovative forretningsidéer med utgangspunkt i kompetansen de har opparbeidet seg på NHH.