Ikea topper norsk innovasjonsindeks

ikea sofa
Norske kunder setter stor pris på IKEA, viser CSIs Innovasjonsindeks. De opplever at IKEA treffer deres behov og sørger for førsteplass på indeksen. Foto: wikimedia. org

30. april 2017 09:03

(oppdatert: 30. april 2017 10:12)

Ikea topper norsk innovasjonsindeks

Norske kunder har talt: IKEA og Skandiabanken er de to mest innovative bedriftene i Norge. Det viser Norsk Innovasjonsindeks utviklet av CSI ved NHH.

norsk innovasjonsindeks

 

  • Norsk Innovasjonsindeks er kundenes rangering av innovasjonsevnen til norske bedrifter
  • 5800 kunder har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført i fjerde kvartal 2016
  • 58 selskaper fordelt på 19 bransjer (inndelingen følger SSBs bransjeoversikt) har blitt vurdert av rundt 100 av sine egne kunder

Se mer fakta under.

- IKEA og Skandiabanken har lyktes med innovasjoner som blir høyt verdsatt av sine kunder. De klarer å treffe på kundenes behov og er flinke til å fornye seg over tid, sier NHH-professor og leder for CSI Tor Wallin Andreassen.

Mens IKEA er i en egen klasse med 77,7 poeng, oppnår Skandiabanken 72,2 poeng på innovasjonsindeksen. Tredjeplassen går til Toyota, før det er et ytterligere sprang ned til Telenor og Komplett på fjerde- og femteplass.

Topp 10-listen:

1.    IKEA, 77,7 poeng
2.    Skandiabanken, 72,2 poeng
3.    Toyota, 67,9 poeng
4.    Telenor, 63,8 poeng
5.    Komplett, 63,7 poeng
6.    Meny, 62,4 poeng
7.    Flytoget, 62,3 poeng
8.    Nordic Choice, 61,9 poeng
9.    Onecall, 61,9 poeng
10.  Zalando, 61,8 poeng

– En skulle kanskje tro at noen bransjer skilte seg ut som mer innovative enn andre, men det er snarere for bedriftene totalt sett vi ser stor variasjon. Topp 10-listen viser et stort spenn i bransjer, der én aktør i hver bransje leder an, forklarer Andreassen, CSI.

Norsk innovasjonsindeks er den første nasjonale innovasjonsmålingen der kundene er dommerne. Totalt 58 selskaper fordelt på 19 bransjer er vurdert. Det er de tre-fire bedriftene med størst omsetning per bransje som er med i utvalget. Disse står for rundt 70-80 prosent av omsetningen i hver bransje. Analysebyrået IPSOS har stått for datainnsamlingen.

Tor Wallin Andreassen
Denne uken arrangerte NHH Alumni frokostmøte i Oslo, der professor og leder for CSI, Tor  Wallin Andreassen, presenterte Norsk Innovasjonsindeks. Foto: Joakim Enger

– Nasjoner er ikke innovative, bedrifter er det. Tradisjonelle innovasjonsmålinger og rangeringer ser primært på makroøkonomiske data, egenrapportering fra bedriftene og ekspertrangeringer. Men det gir mer mening å lytte til kundene som opplever bedriftenes innovasjoner, sier professor Andreassen.

Arbeidet med å utvikle Norsk innovasjonsindeks har pågått siden 2014. Kundene som deltar blir bedt om å vurdere endringer i bedriftenes kjernetjeneste, tjenesteleveranse, kundeforhold og tjenesteomgivelser.

Undersøkelsen skal gjennomføres årlig fremover, neste gang i fjerde kvartal 2017.

Se Norsk Innovasjonsindeks hjemmesider

Center for Service Innovation

NHH fikk Center for Service Innovation i 2011 – et senter som har status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). CSI er et konsortium med samarbeidspartnere fra næringsliv og forskning. Senteret har et budsjett på 164 millioner kroner over åtte år. NHH-professor Tor Wallin Andreassen er leder for senteret.

 

Fakta om Norsk innovasjonsindeks

  • Norsk innovasjonsindeks er kundenes rangering av innovasjonsevnen til norske bedrifter.
  • 5800 kunder har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført i fjerde kvartal 2016.
  • 58 selskaper fordelt på 19 bransjer (inndelingen følger SSBs bransjeoversikt) har blitt vurdert av rundt 100 av sine egne kunder.
  • Skalaen går til 100,0 og gjennomsnittsscoren for bedriftene som har blitt vurdert er 54,5 poeng som er en nokså moderat score
  • Indeksen er utviklet av Center for Service Innovation (CSI) ved NHH, ved NHH-professor Tor Wallin Andreassen, BI-professor Line Lervik-Olsen og postdoktor ved NHH Seidali Kurtmollaiev.
  • Respondentene er delt inn i tre kategorier: ”Ung, fri og frank”, ”Kaos i livet” og ”Livet tilbake”, som representerer henholdsvis unge voksne, barnefamilier og voksne der barn har flyttet ut.

 Les Forskningsnytt fra NHH