Hvordan jobbe med klarspråk?

Bergen kommune vil dele sine beste tips for hvordan nå frem med klarspråk.

  • Hvilke utfordringer hadde de?

  • Hvordan har de brukt klarspråk for å gjøre informasjon til byens innbyggere lettere å forstå?

  • Hvordan har de jobbet strategisk og praktisk med klarspråkarbeid?

  • Hvilken merverdi har klart og godt språk gitt Bergen kommune?

Klarspråk er korrekt, klar og brukertilpasset kommunikasjon. En tekst er skrevet i klarspråk dersom du

  • finner det du trenger
  • forstår det du finner
  • kan bruke det du finner, til å gjøre det du skal

Ifølge NHHs språkpolitiske retningslinjer skal NHH ha god språklig kvalitet i all kommunikasjon. Kommunikasjonen skal være mottakerorientert.

Ta gjerne e-læringskurset ‘Den gylne pennen’ før seminaret, så får du testet klarspråk-kompetansen din.

Vel møtt til inspirasjonsmøte om arbeidet med klarspråk i Bergen kommune!