Hvordan sikre god start og utvikling av effektive team og grupper

Start smart er et praktisk, effektivt og enkelt verktøy for start og utvikling av team og grupper. Når verkstedet er gjennomført vil du kunne gå rett i gang med utvikling av eget team eller fasilitere andre team og grupper. 

Start smart er utviklet i et samarbeid mellom konsulenter ved AFF, forskere ved NHH og utprøvd på en rekke grupper og team ved Universitet i Bergen.

Se https://www.nhh.no/startsmart

KJØREPLAN

12:30  Velkommen og innsjekk

12:45 Slik kickstarter du teamet ditt!
Therese Sverdrup, Førsteamanuensis NHH

13:15 Start smart verksted – praktisk øvelse og gjennomgang i grupper med konsulenter fra AFF

15:15 Oppsummering

15:30 Vel hjem!