Informasjonsmøte om eksamen

Vi går gjennom hvordan du skal levere eksamensbesvarelser, danne gruppe og bruke vedleggsverktøyet på skoleeksamener.

Vi anbefaler at du tar med deg din bærbare maskin.

Møtet vil foregå på engelsk.