Studiemestring

Arrangementet er en del av NHHs arbeid for å bedre studentenes læringsmiljø

Kursholder fra Sammen.

Påmelding til studiemestringskurs