Utfyllende bestemmelser

Utfyllende bestemmelser

Utfyllende bestemmelser til Forskrift for autorisasjonsprøven for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) – sist oppdatert 17. april 2015

1. Utfyllende bestemmelser til § 5 hjemmeeksamen
1.1 Eksamensvarighet og tidspunkt for hjemmeeksamen
Oppgaven til hjemmeeksamen kunngjøres onsdag formiddag med innleveringsfrist påfølgende mandag.

1.2 Omfang av hjemmeeksamen 

 • Del 1: Den allmennspråklige teksten som skal oversettes, er på mellom 500 og 600 ord.
 • Del 2: Refleksjonsteksten som skal skrives i tilknytning til oversettelsen, skal være på (minimum 1500 – maksimum 2000 ord, ekskl. referanseliste). Den skal skrives på det samme språket som oversettelsen. Refleksjonsteksten skal ha referanseliste.

1.3 Kandidatnummer
Kandidaten skal bruke det tildelte kandidatnummeret. Dette nummeret skal brukes også ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og eventuell klagebehandling.

1.4 Hjelpemidler
Det er tillatt å bruke alle typer oppslagsverk, trykte og elektroniske medier samt internett, under forutsetning av at alle kilder oppgis i referanselisten til refleksjonsteksten. Brudd på dette kravet betraktes som forsøk på fusk.

1.5 Innlevering

 • Eksamensbesvarelsen, som består av oversettelsen, refleksjonsteksten og referanselisten i ett dokument, skal innleveres elektronisk etter nærmere angitt veiledning fra seksjon for timeplanlegging og eksamen.
 • Besvarelsen skal være merket med kandidatnummer, språkkombinasjon, dato, og være fortløpende paginert.
 • Filnavnet på besvarelsen skal bestå av oversettelsesretning pluss kandidatnummer, eksempelvis «norsk til fransk-601024.doc»

2. Utfyllende bestemmelser til § 6 skoleeksamen
2.1 Omfang av skoleeksamen
Teksten med økonomisk-administrativt fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med juridisk fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med teknisk fagspråk er på 300 – 350 ord.

2.2 Eksamensvarighet og tidspunkt
Skoleeksamen varer 7 timer og arrangeres vanligvis i april eller mai. Prøve 1 og prøve 2 holdes over to påfølgende dager.

2.3 Starttidspunkt for eksamen
Eksamen begynner kl. 09.00 med mindre annet tidspunkt er kunngjort.

2.4 Kandidatnummer
Kandidaten skal legitimere seg og kvittere på en liste ved fremmøte i eksamenslokalet. På kvitteringslisten er det angitt kandidatnummeret som skal brukes på eksamensbesvarelsen.
Kandidatnummeret skal også brukes ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og en eventuell klagebehandling.

2.5 Innlevering

 • Eksamensbesvarelsen skal innleveres elektronisk.
 • Besvarelsen leveres etter nærmere angitt veiledning fra seksjon for eksamen.
 • Besvarelsen skal være merket med kandidatnummer, språkkombinasjon, dato, og være fortløpende paginert.
 • Filnavnet på besvarelsen skal bestå av oversettelsesretning pluss kandidatnummer, eksempelvis «norsk til fransk-601024.doc»

2.6 Teknisk utstyr og hjelpemidler

 • Eksamensbesvarelsen skrives på kandidatens egen maskin.
 • Det er tillatt

           a) å bruke alle typer oppslagsverk, elektroniske medier samt internett

            b) å bruke to skjermenheter under skoleeksamen

            c) å benytte eksternt tastatur og mus, så lenge dette utstyret er kablet 

 • Det er ikke tillatt

          a) å kommunisere med andre under eksamen, ved f.eks. bruk av epost, chat, mobiltelefon, o.l.

          b) å ha klokker (verken analoge eller digitale) og mobiltelefoner tilgjengelige under skoleeksamen

Brudd på denne bestemmelsen betraktes som fusk/forsøk på fusk.