Utfyllende bestemmelser

Utfyllende bestemmelser

Utfyllende bestemmelser til Forskrift for autorisasjonsprøven for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) – sist oppdatert 19. november 2020.

1. Utfyllende bestemmelser til § 4 hjemmeeksamen

1.1 Eksamensvarighet og tidspunkt for hjemmeeksamen
Prøve 1 og prøve 2 avholdes separat.

Oppgavene til hjemmeeksamen kunngjøres i to separate, påfølgende uker:

Prøve 1: Oppgaven kunngjøres torsdag i første uke, med innleveringsfrist                              påfølgende mandag.

Prøve 2: Oppgaven kunngjøres torsdag i andre uke, med innleveringsfrist                                    påfølgende mandag.

1.2 Omfang av hjemmeeksamen 

Del 1: Den allmennspråklige teksten som skal oversettes, er på mellom 500 og 600 ord.

Del 2: Refleksjonsteksten som skal skrives i tilknytning til oversettelsen, skal være på               minimum 1500 – maksimum 2000 ord, ekskl. referanseliste. Den skal skrives på det samme språket som oversettelsen. Refleksjonsteksten skal ha referanseliste.

1.3 Kandidatnummer

Kandidaten skal bruke det tildelte kandidatnummeret. Dette nummeret skal brukes også ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og eventuell klagebehandling.

1.4 Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke alle typer oppslagsverk, trykte og elektroniske medier samt internett, under forutsetning av at alle kilder oppgis i referanselisten til refleksjonsteksten.

Samarbeid er ikke tillatt. 

Det er ikke tillatt med programvare for oversettelsesverktøy, CAT, for eksempel Trados.

Brudd på disse bestemmelsene betraktes som fusk/forsøk på fusk.

1.5 Innlevering

Eksamensbesvarelsen, som består av oversettelsen, refleksjonsteksten og referanselisten i ett dokument, skal innleveres elektronisk i NHHs digitale eksamenssystem etter nærmere angitt veiledning, som blir gitt i forkant av og i forbindelse med eksamen.

2. Utfyllende bestemmelser til § 5 skoleeksamen

2.1 Omfang av skoleeksamen
Teksten med økonomisk-administrativt fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med juridisk fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med teknisk fagspråk er på 300 – 350 ord.

2.2 Eksamensvarighet og tidspunkt
Skoleeksamen varer 7 timer og arrangeres vanligvis i månedsskiftet april/mai. Prøve 1 og prøve 2 holdes over to påfølgende dager.

2.3 Starttidspunkt for eksamen
Eksamen begynner kl. 09.00 med mindre annet tidspunkt er kunngjort.

2.4 Kandidatnummer
Kandidaten skal legitimere seg og kvittere på en liste ved fremmøte i eksamenslokalet. På kvitteringslisten er det angitt kandidatnummeret som skal brukes på eksamensbesvarelsen.
Kandidatnummeret skal også brukes ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og en eventuell klagebehandling.

2.5  Innlevering

Eksamensbesvarelsen skal innleveres elektronisk i NHHs digitale eksamenssystem iht. veiledning, som blir gitt i forkant av og i forbindelse med eksamen.

2.6 Teknisk utstyr og hjelpemidler

Eksamensbesvarelsen skrives på kandidatens egen bærbare laptop.

Det er tillatt å benytte:

           a) alle typer oppslagsverk, elektroniske medier samt internett

            b) en ekstra skjermenhet under skoleeksamen i tillegg til egen bærbar laptop

            c) eksternt tastatur og mus, så lenge dette utstyret er kablet 

Det er ikke tillatt å:

a) kommunisere med andre under eksamen, ved f.eks. bruk av e-post, chat, mobiltelefon,           o.l.

 b) ha klokker (verken analoge eller digitale) og mobiltelefoner tilgjengelige under skoleeksamen

 c) bruke programvare for oversettelsesverktøy, CAT, for eksempel Trados.

Brudd på disse bestemmelsene betraktes som fusk/forsøk på fusk.