Gründerskolen

Gründerskolen

Har du interesse for entreprenørskap og internasjonal forretningsutvikling, og ønsker å kombinere studier i entreprenørskap og arbeidspraksis i utlandet er Gründerskolen noe for deg.

 • Gründerskolen er et tverrfaglig studieprogram med fokus på nyetablering og innovasjon i et internasjonalt perspektiv. Les mer om programmet på Gründerskolens nettsider.

Studiets oppbygning

Gründerskolen består av tre deler:

 1. Introduksjonsemne som tas ved NHH (NBD405 - New Business Development in Practice)
 2. 10 ukers utenlandsopphold (juni – august) i San Fransisco, Boston eller Toronto. Her vil du ha (ulønnet) arbeidspraksis på fulltid i en oppstartsbedrift, i tillegg til undervisning ved ett av våre samarbeidsuniversiteter
 3. Avsluttende emne i form av en skriftlig refleksjonsoppgave

Gründerskolen er et samarbeid mellom mange utdanningsinstitusjoner i Norge og administreres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

Søknadsfrist: 15. oktober

Opptakskrav

Les om opptakskravene og hvem som kan søke på Gründerskolen sine egne nettsider.

Hvordan du søker som NHH-student

Søknaden består av to deler og begge må være fullført innen fristen for at søknaden skal være gyldig. Del 1 er lik for alle søkere, del 2 skiller seg ut for søkere fra NHH, ettersom NHH-søkere vurderes ut fra skriftlig søknad alene og ikke intervjues.

 1. Søk om opptak til studieprogrammet via SøknadsWeb ved UiO. Ta vare på pinkoden, du kan endre søknaden helt frem til søknadsfristen går ut.
 2. Fyll ut et nytt skjema via Nettskjema og last opp CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift på slutten av Nettskjema. CV, motivasjonsbrev og karakterutskrift må settes sammen til ett dokument og gjøres om til PDF-format. Bruk for eksempel http://pdfmerge.com/

Filnavn: «Fornavn Etternavn NHH.pdf», t.d. «Ola Nordmann NHH.pdf».

 • CV skal skrives på norsk.

 • Motivasjonsbrevet skal skrives på engelsk og skal utformes som en jobbsøknad. Brevet må inneholde en utfyllende beskrivelse av motivasjonen din for å søke Gründerskolen, hvilket utbytte du venter å få av å delta på Gründerskolen, hvilke framtidige planer du har om et yrke relatert til entreprenørskap, om du har en spesiell forretningside osv. Brevet skal også inneholde en vurdering av engelskkunnskapene dine, skriftlig og muntlig, samt informasjon om engelskkurs, tidligere utenlandsopphold og hvilken erfaring du har med engelsk som arbeidsspråk.

 • Kravet om at CV og motivasjonsbrev skal være på maksimalt én side hver, gjelder ikke for søkere fra NHH.

 • Karakterutskriften må være offisiell og vise alle eksamener du har avlagt til nå (minimum 120 studiepoeng). Denne kan ofte bestilles digitalt fra StudentWeb eller tilsvarende. Hvis ikke må den være stemplet og underskrevet av lærestedet.

Innpass i masterstudiet

Når du har fullført Gründerskolen kan du velge å innpasse det i masterstudiet i økonomi og administrasjon 

 • enten som støtteprofil (30 studiepoeng) 
 • eller som et valgfritt emne (7,5 studiepoeng) 

NB! Merk at dersom du velger å innpasse Gründerskolen som støtteprofil, skal mastergraden din inneholde valgfrie kurs tilsvarende 15 studiepoeng i stedet for 22,5 studiepoeng.

For å få studiet innpasset må du dokumentere at Gründerskolen er bestått. Dette gjør du slik:

 • hak av for at du samtykker til utveksling av eksamensresultat under "Min profil" i StudentWeb.
 • send en e-post til opptak@nhh.no der du ber om å få innpasset registrert i utdanningsplanen din. Husk å presisere hvilket av de to mulige innpassene du ønsker.  

Merk at dersom du har valgt å innpasse Gründerskolen som støtteprofil, vil du ikke kunne bytte støtteprofil til utveksling etterpå. 

NB! Du kan ikke kombinere Gründerskolen som støtteprofil med hovedprofil i New Business Development (NBD). Dersom du har NBD som hovedprofil kan du kun innpasse Gründerskolen som valgfritt emne (7,5 studiepoeng).

Sosialt entreprenørskap

Har du ideer til hvordan man kan løse et sosialt problem gjennom å skape en bærekraftig bedrift? Sommerprogrammet Sosialt entreprenørskap gir deg kunnskap og verktøy for å realisere dette.

Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for programmet. Du kan få det innpasset i masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH etter samme regler som for Gründerskolen (se over). Les mer om sosialt entreprenørskap på UiO sine nettsider

NB! Du kan ikke kombinere Sosialt entreprenørskap som støtteprofil med hovedprofil i New Business Development (NBD). Dersom du har NBD som hovedprofil kan du kun innpasse Sosialt entreprenørskap som valgfritt emne (7,5 studiepoeng).