Bokskap

Bokskap

Hver august og januar vil det være mulig å benytte bokskap ved NHH. Informasjon om dette vil komme i forkant.

LOGG INN 

Logg inn med e-postadresse og vanleg NHH-passord.