Helsing frå rektor og ordførar

Helsing frå rektor og ordførar

Helsing til nye NHH-studentar frå rektor Øystein Thøgersen og ordførar i Bergen, Marte Mjøs Persen

Kjære nye NHH-student,

Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun
Rektor Øystein Thøgersen. Foto: Hans Jørgen Brun

Me er svært glade for å kunne ønskje deg velkomen til Noregs handelshøgskole! Du er i ferd med å ta fatt på ein særdeles spanande periode i livet. Me vil gjere vårt beste for å gi deg ei positiv og lærerik studietid som du vil tenkje tilbake på med mange gode minne resten av livet. NHH er ein spesiell skule med mykje karakter, stort fagleg og sosialt engasjement, lange tradisjonar og eit solid akademisk miljø. Me gler oss til at du også vert ein del av NHH-familien.

Som overalt elles i samfunnet, har også NHH blitt påverka av den pågåande koronapandemien. Me kan forsikre deg om at me gjer vårt aller beste for å tilby eit framifrå opplegg frå fyrste dag samstundes som me følgjer styresmaktene sine råd for smittevern også i det vi håper og trur er pandemiens siste fase.

På desse nettsidene har me samla ein del informasjon som kan vere nyttig for deg fram mot studiestart. Her får du blant anna svar på kva du bør gjere ved semesterstart og kven du kan ta kontakt med dersom det er noko du lurer på eller treng hjelp til. Det er viktig at du også studerer andre informasjonskjelder om studia og studentlivet ved NHH. Sjå særleg nettsida vår nystudent, der du til ei kvar tid vil finne fyldig og oppdatert informasjon om både studierelaterte forhold, rettleiing, studentlivet i Bergen generelt, samt informasjon om eventuelle tilpassingar grunna ny informasjon om koronapandemien.

Me held på med å sluttføre programmet for velkomstveka dykkar i august. Dei siste par åra har me gjort ein del spanande endringar i velkomstveka for å skape ei trygg ramme rundt studiestarten, med fag og det å verte kjend med andre studentar i sentrum. Opplegget i år vidarefører mykje av dette, men med nokre naudsynte endringar grunna den spesielle situasjonen. Som i fjor vil me leggje opp til faglege utfordringar og gode diskusjonar knytt til case-arbeid i grupper og ulike informasjonsmøter, kombinert med ei rekkje sosiale arrangement i regi av studentforeininga.

Me ønskjer deg hjarteleg velkomen til NHH, og ser fram til ei spanande og lærerik tid saman med deg.

Beste helsing

Øystein Thøgersen
Rektor 

Kjære nye studentar,

Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen. Foto: Hans Jørgen Brun
Ordfører i Bergen, Marte Mjøs Persen. Foto: Hans Jørgen Brun

 

Tiåret vi er inne i nå, vil kreve mye av oss. Vi skal gjenreise den norske økonomien, få folk i arbeid, og vi må ta kraftfulle grep for å løse klimakrisen vi står i. Ingen kan gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe. Løfter vi i fellesskap, så klarer vi mer enn hver for oss aleine.

Et godt fellesskap er også nøkkelen til en god studietid. I Bergen, og blant de mange studentforeningene på NHH, finnes det en rekke store og små fellesskap du kan være en del av. Som student ved NHH vil du bli en del av landets mest engasjerte studenter, og engasjerte studenter er også de som trives best. Ditt engasjement kommer deg, studiekameratene dine og byen til gode.

Gratulerer med studieplass hos landets mest populære studieprogram, og ikke minst, gratulerer med en studieplass i landets beste by!

Beste hilsen,

Marte Mjøs Persen

Ordfører i Bergen