Caseoppgave til studiestart 2023

Caseoppgave til studiestart 2023

Denne dagen skal dere jobbe med case. Det er satt av tid til arbeid i grupper på campus fra 10:00-13:30. Etter det skal dere presentere caseløsningen og diskutere denne med tidligere NHHstudenter (alumni).

Det er ikke behov for å starte på arbeidet før dere møtes i grupper på onsdag. Det vil være NHH-studenter og ansatte tilgjengelige på campus for å hjelpe dere. 

Under finner dere en plan for dagene og forslag til hvordan dere kan disponere tiden, men det er selvsagt lov å tilpasse timeplanen og oppgavene slik dere selv vil. Det viktigste er at dere får et godt samarbeid i gruppen, og rekker å diskutere noen av problemstillingene. Vi forventer ikke at dere skal besvare alle spørsmålene, så velg de som dere synes er mest interessante. Ikke glem å sette av tid til lunsj.

Plan for casedagen
   
10.00- 10.30

Les caset og hele oppgaveteksten individuelt. Tenk gjennom hva du kan bidra med til de forskjellige spørsmålene og viktige element som du vil diskutere med gruppen.

Last ned caseoppgaven (PDF )

10.45-11.00 Bli enige om hvordan dere skal organisere casediskusjonen
11.00-13.00 Casediskusjon: Gruppen løser caset i fellesskapet
13.00-13.30 Forbered presentasjon og fordel presentasjonen mellom dere. Om dere vil, kan dere bruke denne ppt-malen fra NHH Case Club.
13.30-15.00 Presentasjon for alumni
 

Læringsmål for caseoppgaven

Læringsmål for caseoppgaven Det overordnede målet med caseoppgaven er at dere skal begynne å tenke som ledere og økonomer.

Årets case handler om Vipps, som de fleste av dere sikkert kjenner. Men har dere tenkt på at Vipps MobilePay også er en bedrift? For å få mest utbytte av arbeidet med caset, ønsker vi at dere løser dette med økonomi og lederskap i fokus.

De faglige målene med caset er at dere skal få en forståelse for noen viktige økonomiske mekanismer. Hva er det som gjør Vipps MobilePay attraktivt for kundene, og mer generelt hvordan kan kunder/brukermassen skape verdi for en bedrift? Hva er et marked, hvordan tjener bedrifter penger og hva må til for at de kan overleve? Hvordan forandrer markeder seg?

Et viktig poeng når dere jobber med case er at casediskusjonen er mye viktigere enn å komme frem til et «riktig svar». De aller fleste caseoppgavene har heller ikke ett korrekt svar. Det finnes mange gode svar og dere må argumentere for det dere tenker er den beste løsningen.  

Presentasjon for alumni

Presentasjon for alumni Fra kl. 13:30 til kl. 15:00 skal dere presentere caset dere har jobbet med for NHH alumni. 2 Forbered en 10-15 minutters presentasjon. Bruk gjerne PowerPoint eller et lignende program. Vanligvis tar det ca. to til tre minutter å forklare et lysbilde, så pass på at dere ikke har for mange lysbilder.

Før dere begynner den faglige delen av presentasjonen med alumni må dere introdusere dere (navn, hvor dere kommer fra, forventninger/tanker rundt de neste årene på NHH og veien videre).

Den faglige delen av presentasjon kan dekke alle eller bare noen utvalgte deler av caseoppgaven. Velg det dere synes er mest interessant.

Samtalen med alumni er en god mulighet til å lære mer om hvordan det er å være NHH-student – og om alle mulighetene man får etter at man er ferdig på NHH. Forbered gjerne noen spørsmål som dere kan stille NHH alumni om deres erfaring fra NHH. Disse spørsmålene trenger ikke bare å handle om fag. De kan også handle om hvordan det var å være student på NHH – hvordan la de opp studiehverdagen, har de noen tips om fag eller læring, hva har de hatt mest utbytte av, osv.? Spørsmålene kan også handle om deres karriere og jobb etter NHH.

Vi trekker ut to grupper som vinner en premie; dere må derfor også sende presentasjonen til trond.johannessen@nhh.no. På førstesiden må dere huske å få med navnene på alle som har bidratt.

Aktiver brukerkonto

Gå til nhh.no/pwd. Bruk studentnummer og generer (resett) passord. Du får da en e-post med link for å lage nytt passord. Eposten vil sendes til den eposten som du har registrert i samordna opptak. Trykk på lenken du får tilsendt og lag nytt passord.

Studentnummer og passordet du lager utgjør din Feide-pålogging som du bruker til å logge på brukerkontoen din og en rekke andre tjenester på NHH.

Alle studenter får en egen NHH-e-postadresse. Den har formatet fornavn.etternavn@student.nhh.no. Du kan sjekke adressen din her.

WIFI-nettverket heter Eduroam. Bruk NHH-e-postadressen din som brukernavn og passordet som du lagde nettopp som innlogging.

Les mer detaljert forklaring her