Grupperom

Grupperom

På denne siden kan du reservere tid i grupperommene på campus. Rommene er utelukkende ment for studieaktiviteter i grupper. Grupperom skal alltid forhåndsreserveres i bookingsystemet TimeEdit. Det er mange studenter som har behov for grupperom. Dersom du ikke kan møte til reservert tid, er det viktig at du avbestiller rommet slik at andre kan benytte seg av det.

Booking skjer i systemet TimeEdit. Logg inn med din brukarkonto i Feide.

BOOKING AV GRUPPEROM

Reglar for bruk av grupperomma

  • Grupperommene skal kun nyttast til studieaktivitet i grupper. Om du treng ein stille stad å lese aleine ber vi om at du heller sett deg på ein av lesesalane.
  • Husk at du må avbestille grupperommet om du ikkje skal bruke det.
  • Du kan booke grupperom 14 dagar fram i tid.
  • Maks fire timar.
  • Kvar student kan booke maks fire periodar over ei veke.
  • Møter du ikkje opp innan 15 minutt etter oppsatt tid, kan rommet nyttast av andre.
  • Rydd rommet før du forlèt det.

Kapasiteten i kvart av alle tilgjengelege grupperom (U21-U32, 101-107) er seks personar.