Poststudierett

Poststudierett

NHH avviklar ordninga med poststudierett for studentar som avslutta masterstudia i perioda mellom våren 2020 og våren 2021. Kun studentar som avslutta grada i vårsemesteret 2021, og allereie har fått innvilga poststudierett hausten 2021, kan søkje om å få poststudieretten forlenga i eitt semester.

Om du allereie har hatt poststudierett innvilga for hausten 2021, og ønskjer å forlenge perioda til våren 2022, send ein e-post til Maj-Brit.Iden@nhh.no innan 5. januar 2022.

Det er ikkje mogeleg å ta tilgangsavgrensa emne med poststudierett, og det vil heller ikkje vera mogeleg å ta opp igjen emne som allereie er bestått. Melder du deg til gjentak av allereie beståtte emner vil eksamensmeldinga di bli sletta etter oppmeldingsfristen.

Dersom du har fullført MRR utdanning tidlegare er det ei eiga ordning for poststudierett for MRR.

Kontakt

E-post
student@nhh.no