Bli en bedre leder i 2024

Monica Rydland
– I dag bør alle ledere ha evne og mulighet til å fornye og utvikle sin kompetanse. Noen slår fra seg tanken om videreutdanning, på grunn av tidsklemma. Men som leder, er det helt avgjørende at du kontinuerlig oppdaterer kompetansen din, sier programdirektør Monica Rydland fra NHH executive. Foto: Helge Skodvin
Av Ove Sjøstrøm

18. desember 2023 10:06

Bli en bedre leder i 2024

En Executive master i ledelse ved NHH Executive gir deg en unik mulighet til å videreutvikle dine lederegenskaper. Enten du er ny i en lederstilling, har lang erfaring eller ambisjoner om å bli leder.

Steinar Pihl
– Uansett hvilken retning du velger vil Executive master i ledelse ruste deg til å møte fremtidens lederutfordringer med større tyngde, trygghet og handlekraft, understreker Head of Sales ved NHH Executive, Steinar Pihl.

2024 er et godt år å begynne en faglig oppdatering. Det beste av alt, du trenger ikke ta en hel executive master på én gang.

– Ta første steget allerede i dag ved å kontakte NHH Executive for veiledning. Å investere i seg selv, er noe av det smarteste du og virksomheten din kan gjøre, sier Steinar Pihl hos NHH Executive.

– Her får du akkurat den lederkompetansen du trenger for å takle dagens og morgendagens utfordringer.

Tar hensyn til din tid

En Executive master i ledelse ruster deg til å spille en aktiv rolle i utviklingen av virksomheter. Den er svært fleksibelt lagt opp, slik at det kan kombineres med full jobb. Du har mulighet til å strekke det ut over flere år ved å kombinere enkelte av modulene med jobb - eller ta hele graden på fulltid over to år.

– Det er også fullt mulig å ta enkelte av fagmodulene som videreutdanning, uten å fullføre hele mastergraden. På denne måten kan du fylle på med ny lederkompetanse i ditt eget tempo, når det passer deg, sier Pihl som slår fast:

– Verden endrer seg i et stadig raskere tempo. Det som var gangbart innen ledelse for ti år siden, kan være utdatert i dag, understreker han.

Kompetanseløft fra NHH

Gjennom teori og praktiske tilnærminger til reelle problemstillinger, vil en Executive master i ledelse gjøre deg bedre rustet til å løse utfordringer i en tid preget av hyppige omstillinger. 

Underveis får du en bred kompetanseplattform innen ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, og et faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av organisasjoner.

– Endringstakten øker, og endringslandskapet blir stadig mer komplekst. Min egen forskning viser at hvordan mellomledere tar rollen som endringsagent, påvirker organisasjonens evne til omstilling og innovasjon, sier Monica Rydland, programdirektør hos NHH Executive.

Hun legger til:

– I dag bør alle ledere ha evne og mulighet til å fornye og utvikle sin kompetanse. Noen slår fra seg tanken om videreutdanning, på grunn av tidsklemma. Men som leder, er det helt avgjørende at du kontinuerlig oppdaterer din kompetanse. Jeg er overbevist om at vår fleksible master i ledelse har åpnet døren til videreutdanning for flere.

Skreddersydde moduler 

Executive master i ledelse er skapt nettopp med tanke på dette behovet. Du får lære av et knippe av NHHs beste forskere og formidlere på sine fagfelt. I tillegg henter studiet inn erfarne praktikere fra næringslivet og offentlig sektor som bidrar med egne erfaringer og refleksjoner.

– Du setter selv sammen mastergraden din ved å kombinere moduler slik du ønsker med tanke på hva som er relevant for deg. Dette gjør at du kan tilpasse graden etter egne mål og preferanser, forklarer Pihl.

Modulene omhandler ledelsesdisipliner som strategi, organisasjon og ledelse. Her får du solid oppdatering på sentral teori og praksis innenfor feltet. Du kan også velge å fordype deg i for moduler som omhandler endringsledelse, innovasjonsledelse, entreprenørskap, kommunikasjon, økonomi, digitaliseringsledelse, prosessledelse eller bærekraft.  

– Uansett hvilken retning du velger vil Executive master i ledelse ruste deg til å møte fremtidens lederutfordringer med større tyngde, trygghet og handlekraft, understreker Pihl.

Bygg på egen ledererfaring

Gjennom hele studiet vil du trekke veksler på din egen ledererfaring fra virkelige utfordringer i arbeidshverdagen.

Ved hjelp av casestudier, diskusjoner og praktiske øvelser får du testet ut teori og modeller i praksis. Målet er at du skal kunne omsette de faglige perspektivene til handling i din egen organisasjon.

– Som en del av studiet skal du også gjennomføre et avsluttende masterprosjekt. Her kan du fordype deg i en problemstilling du selv velger, med utgangspunkt i egen jobbsituasjon, forklarer Rydland.

– Dette gir deg mulighet til å vie ekstra oppmerksomhet til en lederutfordring du står overfor til daglig.

Unikt nettverk

Som deltaker på Executive master i ledelse får du et bredt nettverk på tvers av ulike bransjer og sektorer. Medstudenter fra andre deler av næringslivet og offentlig sektor gir nye perspektiver og verdifull innsikt du kan ta med inn i egen jobbhverdag. I tillegg knytter du varige kontakter du kan nyte godt av både under og etter endt studium.

Ifølge Rydland er nettverksbyggingen en uvurderlig del av studiet:

– Bredde i kompetanseprofiler gir kraft i kunnskapssamskapingen. Du utvider ditt synsfelt og perspektiver ved å lære av medstudenter fra helt andre bransjer og sektorer.

– Vi har sett utallige deltakere som har satt fart på sine karrierer og sin profesjonelle utvikling, ved å ta det første steget hos oss, sier hun.

NHH Executive