– Læring krever at du er engasjert

Professor Karin S. Thorburn. Foto: Marit Hommedal
– Når vi samler deltakernes erfaring og vår kunnskap i en intensiv forsknings- og casebasert undervisning, er det en veldig effektiv måte å lære på. Deltakerne får mye god og praktisk anvendbar kunnskap med seg tilbake til egne virksomheter, sier professor Karin S. Thorburn, som leder NHHEs Corporate Finance-studium sammen med professor-kollega B. Espen Eckbo. Foto: Marit Hommedal
Av Redaksjonen (tekst)

7. februar 2022 15:02

– Læring krever at du er engasjert

Corporate Finance-studiet har vært en suksess fra starten i 2004. Det intensive studieopplegget gir et høyt læringsutbytte for deltakerne.

– Det beste med studiet er at man blir utfordret hele tiden gjennom case- og gruppearbeid, sier Mirela Brox Montell, Director of Finance and Regulatory at Hadean Ventures, et nordisk venturefond som investerer i helse og medisinsk teknologi.

Mirela Brox Montell. Privat foto
– Studiet ga meg en meget strukturert og anvendbar kunnskap som gjør meg vesentlig bedre rustet i møte ulike problemstillinger, sier Mirela Brox Montell. Privat foto

Montell har en dobbelgrad i finans fra BI og cellebiologi fra NTNU. Hun er også sertifisert finansanalytiker fra NHH, og har over ti års yrkeserfaring fra DNB, Oslo Børs, Finanstilsynet og Økokrim. Hun gjennomførte Corporate Finance-studiet høsten 2021.

– Gruppedynamikken fungerer helt etter boken på Corporate Finance-studiet hos NHH Executive. Gjennom diskusjonene må alle bidra med egen kunnskap og perspektiver. Det finnes knapt en bedre måte å lære på enn dette, sier Montell.

Intensivt om finans

Corporate Finance-studiet hos NHH Executive har holdt koken siden 2004. Programmet gir 15 studiepoeng på masternivå, og varer i ni dager. Det er to samlinger underveis, sju dager på Solstrand utenfor Bergen og to dager med prosjektfremleggelser på Soria Moria i Oslo.

– Når vi samler deltakernes erfaring og vår kunnskap i en intensiv forsknings- og casebasert undervisning, er det en veldig effektiv måte å lære på. Deltakerne får mye god og praktisk anvendbar kunnskap med seg tilbake til egne virksomheter, sier Karin S. Thorburn, som til daglig er professor ved Institutt for finans ved NHH. 

– Hvem passer studiet for?

– Alle som arbeider innenfor corporate finance i bank, meglerhus, bedrifter, og konsulentselskaper. I tillegg vil finansanalytikere, forvaltere, forretningsjurister, og andre som er tilknyttet kapitalmarkedet, har utbytte av studiet.

I tillegg til sitt virke på NHH, er Thorburn tilknyttet Wharton School ved University of Pennsylvania i USA, der hun underviser i MBA-programmet. Hun har også jobbet ved Tuck School of Business at Dartmouth College siden 1998.

B. Espen Eckbo. Arkivfoto
B. Espen Eckbo. Arkivfoto

Der er hun også kollega med B. Espen Eckbo, som også tok initiativ til og underviser i corporate-programmet sammen med henne.

Gjennom Corporate Finance-studiet, får de begge formidlet egne interesseområder innen forskning og aktuell teori.

– Vi tar for oss en rekke sentrale temaer, blant annet eierstyring og interessekonflikter, finansielle kontrakter, emisjoner og børsintroduksjoner, fusjoner og oppkjøp og restrukturering, for å nevne noe, sier Thorburn.

Casebasert undervisning

NHH-professoren er helt enig med Montell når det gjelder læringsmetoder. Ingenting slår gruppearbeid og casebasert undervisning. 

– Læring krever at du er engasjert, slår Thorburn fast før hun utdyper:

– Det er i utgangspunktet en tung prosess å lære finans. Derfor må man ta noen pedagogiske grep slik at deltakerne klarer å internalisere teoriene og knytte dem til den virkelige verden. Da er casearbeid og diskusjoner et viktig verktøy for at det blir en del av deltakernes egen praktiske kunnskapsbase.

– Og metoden fungerer?

– Uten unntak har vi gjennom disse årene opplevd et sterkt engasjement på samlingene. Når det jobbes i grupper og alle legger frem forslag til løsninger i plenum, da blir det en veldig god energi og læringsdynamikk, forklarer hun.

– Vær godt forberedt

Montell legger ikke skjul på at det intensive studieopplegget krever sitt. 

– Vær godt forberedt. Du må lese litteraturen og delta aktivt i gruppen din. Ellers blir utbytte mindre. Men de fleste som deltar har mye god kunnskap og relevant erfaring som gjør at de blir engasjerte og bidrar mye.

– Hva med lærekreftene?

– Det blir jo ikke bedre enn dette. Både Karin og Espen er jo akademiske enere på sine felt. I tillegg er de begge glitrende formidlere. De bruker egen forskning og gir oss den beste og mest aktuelle litteraturen som belyser casene vi jobber med

Problemløsning og kritisk tankegang

– Hva likte du best med dette studieopplegget?

– Bortsett fra det jeg allerede har nevnt, forelesernes sterke teoretiske fokus kombinert med en årvåken teorianvendelse på reelle problemstillinger.  

– På hvilken måte?

– Studiet spisset min kritiske tankegang rundt bruken av finansteori og det satt finansfagets mangler og styrker i et nytt lys. Det ga meg en meget strukturert og anvendbar kunnskap som gjør meg vesentlig bedre rustet i møte ulike problemstillinger.  

– Har du noen tips til kommende deltakere?

– Det blir lite tid til lesing av faglitteratur underveis. Mitt råd er å gjøre unna mye av lesingen i forkant, sier hun og trekker frem en bonus etter å ha gjennomført Corporate Finance-studiet:

– I løpet av de intensive samlingene får en et sterkt og faglig nettverk fra ulike bransjer, men selvsagt fremfor alt innen finans.

 – Hvorfor valgte du å ta videreutdanning hos NHH?

– Jeg ville ha mer kunnskap om finans og gikk til de beste, fagmiljøet på NHH.

Les mer om Corporate Finance-studiet