– Raske endringer krever oppdaterte ledere

NHO-sjef Ole Erik Almlid, Christine Meyer og Rune Bjerke. Foto: byAksel
NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.) med NHH-professor Christine Meyer og Executive in Residence Rune Bjerke.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) byAksel (foto)

24. oktober 2022 13:25

– Raske endringer krever oppdaterte ledere

NHO valgte bedriftsinterne program fra NHH Executive for å heve egen kompetanse.

Bedriftsinterne program

Vil du vite mer om NHH Executives bedriftsinterne program?

Les mer på nettsiden vår og kontakt oss! 

– Satt litt på spissen; hvis man synes det er dyrt å investere i kompetanse, så kan man jo prøve inkompetanse, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid og slår fast:

– Vi må satse på kontinuerlig kompetanseheving ute i bedriftene. Vi må også samarbeide mer systematisk med utdanningsinstitusjonene våre. Utdanning og kompetanseheving er helt nødvendig skal vi klare å gjennomføre den grønne omstillingen og møte de raske endringene næringslivet er en del av.

Almlid og resten av toppledelsen i NHO gjennomfører i høst et topplederprogram skreddersydd av NHH Executive.

Skreddersyr videreutdanning

Bedriftsinterne program tilrettelegges sammen med oppdragsgiver og tar hensyn til organisasjonenes strategi, kultur, utfordringer og kunnskapsbehov. NHH bidrar med lærekrefter og drar inn eksterne næringslivstopper som deler av sine erfaringer under samlingene.

Tidligere DNB-topp, Rune Bjerke, som nå blant annet er Executive in Residence ved NHH og NHH-professor Christine Meyer er blant dem som bidrar.

– Disse programmene har fokus på kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon og som bidrar til økt verdiskapning. Dessuten er dette en god mulighet til å samle ledelsen og bygge en felles forståelse og kultur i en organisasjon.

Professor Christine Meyer

– Vi tar NHOs behov og ønsker med oss når vi utformer innholdet. Bedriftsinterne program er bygget opp på samme måte som Styreprogrammet. Vi skolerer deltakerne i teori, bruker det siste innen forskning fra NHH, har eksterne næringslivstopper som bidrar, og vi gjennomfører casearbeid bygget på problemstillinger fra den virkelige verden, sier Meyer og legger til:

– Disse programmene har fokus på kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette umiddelbart i egen organisasjon og som bidrar til økt verdiskapning. Dessuten er dette en god mulighet til å samle ledelsen og bygge en felles forståelse og kultur i en organisasjon.

– Hvem kan ha nytte av bedriftsinterne programmer?

– Alle typer bedrifter som vil heve egen kompetanse. Det kan dreier seg om alt fra store organisasjoner i privat og offentlig sektor til små og mellomstore bedrifter.

Spennende og lærerikt

NHO-sjefen er svært fornøyd med opplegget fra NHH.

– Det var en gjeng glade og kunnskapshungrige mennesker som dro fra Jeløya i går kveld. Nå ser vi frem til den siste samlingen.

– Hva har dere hatt på programmet så langt?

– Samhandling, utvikling, innovasjon og strategisk ledelse, sier Almlid som legger til:

– Vi har mange erfarne ledere hos oss. Derfor er det viktig å tilpasse det faglige innholdet. NHH har virkelig kommet oss i møte på våre ønsker.

– Dere er allerede fornøyde før siste samling?

 – Dette får terningkast seks. Det er det beste jeg har vært med på noen gang, og jeg har en lang yrkeskarriere både fra Schibsted og Orkla før jeg kom til NHO, sier han og slår fast:

– De som bidrar er knallgode. Det som er så imponerende, og det håper jeg du skriver, er at Rune Bjerke og Christine Meyer helt tydelig har lagt ned mye arbeid i dette. De er godt forberedt, og de møter oss med respekt. Samlingene har vært kjempegivende for oss.

Christine Meyer underviser for NHO. Foto: byAksel
Christine Meyer underviser for NHO. Foto: byAksel

Livslang læring

Spesielt peker NHO-sjefen på casearbeid som en god metode for læring.

– Det er snakk om case fra virkeligheten som gjør dette veldig spennende. I tillegg er dette bra for lederne våre. De har godt av å sitte sammen og diskutere. Det handler om å trene på samhandling og argumenterer for sitt syn i de ulike casene vi jobber med.

Almlid trekker frem livslang læring som viktig for å lykkes i omstilling, og i konkurransen med utlandet.

– Fremover tror jeg vi må i større grad ta vare på folkene vi har og utvikle dem. Vi må ikke tro det er lett å få tak i nye, kompetente folk hele tiden, sier han og legger til:

– Vi ser store endringer i et næringsliv som blir stadig mer globalt og mer tjenestebasert. Forretningsstrategier må endres raskere for at vi skal klare å henge med, sier han.

Mange utfordringer

Raske endringer krever også oppdaterte ledere, understreker NHO-sjefen.

– Vi må ha ledere som klarer å håndtere disse endringene gjennom strategisk ledelse, og som i tillegg forstår samfunnet rundt seg. Ledere som ikke har samfunnsperspektivet med seg, har en tendens til å ta å feile valg. Vi må omstille oss raskere enn før, og når næringspolitikk og handelspolitikk henger tett sammen med sikkerhetspolitikk, setter det større krav til kunnskap hos dagens ledere.

– Hvilke utfordringer ser du for medlemsbedriftene dine i et tiårsperspektiv?

– Større uro i de globale markedene. De sikkerhetspolitiske utfordringer påvirker muligheten til å drive handel og utvikle nye eksportverdikjeder. Den andre er mangel på kompetanse. Vi må rigge utdanningssystemet slik at vi har tilgang til ny, riktig kompetanse for et næringsliv i endring, sier han og understreker:

– Vi må også løse en klimakrise gjennom å utvikle ny teknologi og løsninger for en mer bærekraftig verden. Der har vi ikke noe valg.

Les mer om NHH Executives bedriftsinterne program