Styreprogrammet åpner nye dører

Professor Inger Stensaker. Foto: Hallvard Lyssand
Professor Inger G. Stensaker er programansvarlig for Styreprogrammet ved NHH Executive. Foto: Hallvard Lyssand
Av Ove Sjøstrøm

29. desember 2021 11:44

Styreprogrammet åpner nye dører

Christina Sundby er ikke i tvil. Hun er blitt et bedre styremedlem etter å ha fullført Styreprogrammet hos NHH Executive.

Christina Sundby. Privat foto
– Oppgavene vi jobber med i gruppene ligger tett opp mot virkeligheten. Det gjør det utrolig interessant og lærerikt å jobbe med, sier styreprogram-deltaker Christina Sundby. Foto: Privat

– Selv om jeg har drevet med styrearbeid gjennom store deler av yrkeskarrieren, er jeg uten tvil mer faglig kompetent etter å ha tatt Styreprogrammet, sier Christina Sundby, som er tidligere CFO i Carucel Eiendom og for tiden styremedlem i R8 Property ASA.

Sundby ble ferdig med siste samling på Styreprogrammet i november 2021. Alle som har styrearbeid som en del av jobbhverdagen, kan søke om plass på Styreprogrammet.

Nytt nettverk

Sundby skryter av studieopplegget til NHH.

– Det er spesielt to ting jeg vil trekke frem som gjør dette til en meget god læringsarena. Det første er det solide faglige opplegget med reelle caser fra den virkelige verden. Casene presenteres av personer som har sittet i de aktuelle styrene og som kjenner casene godt.  Det er også variasjon og god bredde i problemstillinger som gjennomgås.

– Det andre er nettverksbyggingen. Du treffer mange flinke folk med solid styreerfaring fra ulike bransjer. Nå har jeg gode sparringspartnere, hvis jeg skulle jeg trenge innspill til mitt eget styrearbeid.

– Har alle deltakerne styreerfaring?

– Det er et av kriteriene for å få plass på Styreprogrammet. Det er også bra for kvaliteten på studieopplegget. Det handler om at alle skal kunne delta aktivt og bidra med egne erfaringer, forklarer hun.

På tide med en faglig oppdatering

Sundby er utdannet siviløkonom fra Sveits, og har lang yrkeserfaring fra bank og finans. Etter en tur innom shipping, endte hun opp som finansdirektør i eiendomsbransjen. 

– Hvorfor valgte du Styreprogrammet?

– Jeg har mye styreerfaring fra familieeide selskaper. Da jeg trappet ned jobben i Carucel Eiendom hadde jeg et ønske om å bruke noe tid på faglig oppdatering. Jeg valgte blant annet Styreprogrammet 2021 for å få innsikt i flere typer problemstillinger. Jeg har ambisjon om å bidra med kunnskap og erfaring i flere styrer, og jeg tror helt bestemt at dette programmet vil åpne nye dører for meg.

Sundby sitter i styret i eiendomsselskapet R8 Property ASA som utvikler og forvalter næringseiendom i Telemark, Vestfold og Oslo. Selskapet ble nylig notert på Euronext Growth.

– Det er et spennende selskap med ambisjoner om vekst. Vi forvalter verdier på 2,5 milliarder kroner, og styret har mange interessante problemstillinger på bordet.

Må tenke strategi

Inger G. Stensaker er programansvarlig for Styreprogrammet og professor på Institutt for strategi og ledelse på NHH.

– Styret har et ansvar for strategien til virksomheten og for å gjøre de nødvendige endringene som trengs. Da må vi også ha god og bred strategikompetanse inn i styrene.

– Hva med økonomikunnskap?

– Mange tenker nok at du bør kunne mye om tall og økonomi. Det må selvfølgelig være på plass, men i dag forventes det at styret har en aktiv rolle både med å utforme og utfordre strategi. Det vier vi mye oppmerksomhet under samlingene på Styreprogrammet.

Fra den virkelige verden

Styreprogrammet bruker et anerkjent pedagogisk opplegg med utstrakt bruk av casebasert undervisning og oppgaveløsning. I løpet av  programmet jobber gruppene med strategiske og dilemmabaserte problemstillinger.

– Oppgavene vi jobber med i gruppene ligger tett opp mot virkeligheten. Det gjør det utrolig interessant og lærerikt å jobbe med, sier Sundby og legger til:

– Underveis i programmet bidro næringslivsfolk fra øverste hylle med egne erfaringer.

Blant dem som bidrar er Gisele Marchand, Rune Bjerke og Helge Lund. De har stått midt i mange tunge strategiprosesser, og noen av caseoppgavene har også næringslivstoppene jobbet med i egne virksomheter.

– Spennvidden i casearbeidet var stort. Vi hadde alt fra historiske caser med Norske Skog og Statoil, til nyere caser om fintech, som for eksempel Vipps. I sistnevnte case avsluttet vi med å se fremover i tid og foreslå nye strategiske endringer. Vi hadde også problemstillinger rundt cyberkriminalitet og konsekvensene av covid 19, forteller Sundby.

Stor faglig tyngde

Styreprogrammet har tre samlinger i Oslo og en i Bergen, hver på to dager. Foruten eksterne bidragsytere, deltar også lærekrefter fra NHH.

– Dette er toppforelesere med stor faglig tyngde. De var utrolig flinke til å ta litt høytsvevende teorier rett inn i casene vi jobbet med.

– Brukte du mye tid til forberedelser?

– Jeg trodde jeg skulle bruke mye mer tid på å forberede meg, men det er på samlingene det skjer. De er til gjengjeld meget intense. Det var overkommelig mengder med lesestoff i forkant, sier hun og forklarer at alle fikk prøve seg i ulike roller underveis:

– Noen ganger er det et familieselskap som står overfor et dilemma, andre ganger er du et styremedlem eller styreleder i et børsnotert selskap. Jeg har hatt veldig stor glede og faglig utbytte av programmet. Dette kan jeg virkelig anbefale.

Les mer om Styreprogrammet