Innovasjonsledelse - Et kompetanseprogram for medlemmer av næringsklynger

Innovasjonsledelse - Et kompetanseprogram for medlemmer av næringsklynger

Like viktig som evnen til å spå om fremtiden, er forståelsen av nåtiden!

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Eirik Sjåholm Knudsen og Malin Arve Foto: Helge Skodvin

Programmets formål

Programmet skal bidra til ny innsikt i innovasjonsledelse, og nettverksbygging for deg og din virksomhet. Hovedingrediensen blir formidling av relevante faglige perspektiver og oppdatert forskning fra ulike miljøer på NHH. Programmet bygger på en erkjennelse av at kompetanseprogrammer gir best utbytte dersom du får bidra som en aktiv ressurs i kunnskapsutviklingen. Dette oppnås gjennom stor grad av interaksjon mellom fagressurser og deg. Videre at faglige perspektiver og tema relateres til, og anvendes på, dine praktiske utfordringer, både på virksomhets -  og bransjenivå.

Programmet skal tilføre ledere og spesialister, relevant og oppdatert faginnsikt på innovasjon, som kan bidra til økt verdiskaping for både medlemsbedriftene, klyngene og deres kunder og samarbeidspartnere»

Pedagogisk tilnærming

Programmet består av en seminarrekke hvor det presenteres faglige perspektiver og sentrale forskningsfunn på innovasjonsområdet fra NHHs mest relevante og spennende forskningsprosjekter.

Du inviteres til diskusjoner og analyser om denne kunnskapen, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker deg og din virksomhet og bransjer. Det vil bli lagt til rette for at du får utfordre etablerte sannheter både på individ, virksomhets- og bransjenivå. Formålet er at du får nyansert forståelse av forretningskontekst. På samlingene involveres du gjennom case og fagbaserte analyser.

 

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Seks seminarer à en dag. Seminarene blir gjennomført i Jebsen-senteret på NHH
  • Pris: Kr 49 000, i tillegg kr 650 per dag for bevertning m.m.
    Reise- og oppholdskostnader samt pensumbøker dekkes av den enkelte deltaker

Programmet er utviklet i samarbeid med NCE Media.

Kontakt oss