DIG-Executive Education: Innovasjon for bærekraftig vekst

DIG-Executive Education: Innovasjon for bærekraftig vekst

Tilføre ledere blant DIGs partnere relevant, verdifull og oppdatert faginnsikt.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

TorWandreassen-.700x300.jpg

Programmets formål

Programmet skal bidra til ny innsikt i innovasjonsledelse for å møte nye utfordringer og muligheter drevet frem av digitale teknologier. Et sentralt trekk i den digitale økonomien er utvikling og bruk av plattformer som muliggjør sanntidsintegrasjon av informasjonsstrømmer på tvers av private bedrifter og offentlige etater. Betydningen av samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser øker.

DIGs executive program legger derfor til rette for nettverksbygging og erfaringsoverføring mellom deltakerne og deres virksomheter. Utgangspunktet og katalysatoren for dette vil være formidling av relevante faglige perspektiver fra DIGs forskere og fra relevante ressurser fra praksisfeltet blant partnernes ledere og fagpersoner.  

Programmet skal bygge på det fremste innen forskning for å diskutere høyaktuelle virksomhetsutfordringer. 

Pedagogisk tilnærming

Programmet består av tre samlinger hvor det presenteres faglige perspektiver og sentrale forskningsfunn på innovasjonsområdet fra DIGs mest relevante og toneangivende forskningsprosjekter, med spesiell vekt på nye økosystemer, forretningsmodellinnovasjon og endringskapasitet.

Deltakerne inviteres til diskusjoner og analyser inspirert av denne kunnskapen, og hvordan ulike fagtema og utfordringer utspiller seg og påvirker DIG partnerne og deres virksomheter og bransjer/økosystemer.

Mellom samlingene inviteres deltakerne til refleksjon og diskusjon med DIGs fagressurser og andre deltakere på digitale plattformer.

Målgruppe

Programmet er et lederprogram hvor deltakerne kommer fra F&U funksjoner eller inntektssiden i virksomheten og som har myndighet til å påvirke invensjons-/innovasjonsbeslutninger.

Deltakerne har erfaring innen strategi og kommersialisering og er fortrolig med å engasjere seg i samtaler med andre for gjensidig læring og utvikling av en dypere forståelse av kompleksiteten.

Om studiet

Studiepoeng
Gir ikke studiepoeng
Grad
På masternivå

Verdt å vite

  • Tre samlinger à to dager. Samlingene blir gjennomført på NHH campus Bergen og i Oslo
  • Pris: kr. 55 000. I tillegg kommer utgifter til opphold og reise

Programmet er utviklet i samarbeid med DIG.

Kontakt oss