Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved MBA i strategisk ledelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  I tillegg kreves minst fire års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften for 2020/21 er 395 000 kroner (kr 98 750 pr semester)
  Dette inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader:

  • Overnatting og middager vil utgjøre kr 2 840,- til 4 320,- pr samling (ikke obligatorisk)
  • Studietur HEC, Paris, stipulert til kr 15 000,-
  • Studietur Asia, stipulert til kr 25 000,-

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 590,- per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må derfor avtale med din arbeidsgiver at du får permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 60 studiepoeng som tilsvarer ett års fulltidsstudium. Studiebelastningen er fordelt over 15 intensive samlinger over to år.
  Du må også beregne tid til selvstudium og gruppearbeid.

 • Avhandling og eksamen

  Avhandling og eksamen

  Din innsats evalueres i fire hjemmeeksamener.

  Hjemmeeksamen kan tas der du ønsker, det eneste du trenger er netttilgang.

  Studiet avsluttes med en MBA-avhandling som du skriver og leverer sammen med en gruppe på fire-fem studenter. MBA-avhandlingen tar utgangspunkt i reelle problemstillinger fra gruppens bedrifter og skrives under faglig veiledning.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning.
  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgiften faktureres normalt i fire rater, en i forkant av hvert semester. Ta kontakt dersom du ønsker å avtale en annen betalingsplan.

  Første faktura sendes normalt ikke ut før etter første samling.

 • Pensum

  Pensum

  Vi bestiller bokpakker som sendes ut i forkant av studiestart. I tillegg kommer pensumartikler som blir gjort elektronisk tilgjengelige.