Praktisk informasjon

 • Opptaks- og dokumentasjonskrav

  Opptaks- og dokumentasjonskrav

  Det stilles krav om minst tre års høyere utdanning tilsvarende 180 studiepoeng og fire års relevant erfaring etter endt utdanning. Deler av utdanningskravet kan eventuelt dekkes av dokumentert realkompetanse.

  Dokumentasjon

  Originale vitnemål og attester lastes opp i søknadssystemet. For utfyllende informasjon, se søknad MBA i strategisk ledelse

  NHH foretar stikkprøver av innsendt dokumentasjon.

 • Søknadsfrist og studiestart

  Søknadsfrist og studiestart

  Det praktiseres fortløpende opptak.

  Studiestart

  Studiet begynner 1. februar 2018 på Sem Gjestegård.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften for 2018/19 er 390 000 kroner (kr 97 500 pr semester)
  Dette inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader:

  • Overnatting og middager vil utgjøre kr 2 200,- til 3 000,- pr samling (ikke obligatorisk)
  • Studietur HEC, Paris, stipulert til kr 15 000,-
  • Studietur NUS, Singapore, stipulert til kr 25 000,-

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må derfor avtale med med din arbeidsgiver at du får permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiets omfang er 60 studiepoeng som tilsvarer ett års fulltidsstudium. Studiebelastningen er fordelt over 15 intensive samlinger over to år.
  Du må også beregne tid til selvstudium og gruppearbeid.

 • Avhandling og eksamen

  Avhandling og eksamen

  Din innsats evalueres i en kombinasjon av skole- og hjemmeeksamen.

  Skoleeksamen arrangeres i Bergen og Oslo. Hjemmeeksamen kan tas der du ønsker, det eneste du trenger er netttilgang.

  Studiet avsluttes med en avhandling som du skriver og leverer sammen med en gruppe på fire-fem studenter. Avhandlingen tar utgangspunkt i reelle problemstillinger fra gruppens bedrifter og skrives under faglig veiledning.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning.
  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgiften faktureres normalt i fire rater, en i forkant av hvert semester. Ta kontakt dersom du ønsker å avtale en annen betalingsplan.

  Første faktura sendes normalt ikke ut før etter første samling.

 • Pensum

  Pensum

  Vi bestiller bokpakker som sendes ut i forkant av studiestart. I tillegg kommer pensumartikler som blir gjort elektronisk tilgjengelige.