Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved MBA i strategisk ledelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg må du ha minst fire år relevant yrkespraksis.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader:

  • Overnatting og middager til hver samling (ikke obligatorisk) 
  • Studietur HEC, Paris, stipulert til kr 15 000
  • Studietur Asia, stipulert til kr 25 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Obligatorisk deltakelse

  Obligatorisk deltakelse

  For å sikre kontinuitet i læringsprosessen er det obligatorisk deltagelse på både studiesamlingene og studieturene. Dette sikrer at alle deltakere får samme innsikt i de sentrale problemstillinger og utfordringer som reises i læringssituasjonene. Ved fravær pålegges deltakeren å skrive en oppgave over det temaet som har vært behandlet på den aktuelle samlingen.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er et erfaringsbasert masterstudium. Studiet er lagt opp som deltidsstudium over to år, med ca. 50 fysiske og åtte digitale samlingsdager. Samlet omfang er 90 studiepoeng.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning.
  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no

 • Pensum

  Pensum

  Vi bestiller bokpakker som sendes ut i forkant av studiestart. I tillegg kommer pensumartikler som blir gjort elektronisk tilgjengelige.