Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Porteføljeforvaltning.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptakskrav er mastergrad i økonomi og administrasjon fra norsk eller akkreditert utenlandsk utdanningsinstitusjon eller fullført siviløkonomstudium. I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med annen mastergrad kvalifiserer og for opptak; f.eks. jurister, sivilingeniører eller samfunnsøkonomer. Søker må dokumentere et minimum av bedriftsøkonomisk kompetanse, eventuelt ervervet gjennom relevant arbeidserfaring. I tillegg kreves minst fire års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere for opptak. For søkere i denne gruppen kreves særlig relevant realkompetanse tilpasset studiet. I tillegg kreves minimum fire års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdanning med særlig relevant praksis.

  Gjennomført AFA studium vil vektlegges ved opptak.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er på kr 65 000 og inkluderer dokumentasjon og dagpakke på konferansehotell i Oslo. I tillegg kommer litteraturkostnader (ca. kr 1 500).

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er organisert i fire helgesamlinger over to semestre samt en avsluttende dag til presentasjon og diskusjon av en fagoppgave.

  Helgesamlingene utgjør totalt 13 samlingsdager.

  Det legges to samlinger til første semester og to samlinger samt avsluttende dag med presentasjon av fagoppgaven til andre semester.

  Studiet er normert til 21 studiepoeng på masternivå.