Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Corporate Finance.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptakskrav er mastergrad i økonomi og administrasjon fra norsk eller akkreditert utenlandsk utdanningsinstitusjon eller fullført siviløkonomstudium. I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med annen mastergrad, f.eks. jurister, sivilingeniører eller samfunnsøkonomer, kvalifiserer også til opptak. Søker må dokumentere et minimum av bedriftsøkonomisk kompetanse, eventuelt ervervet gjennom relevant yrkespraksis. I tillegg kreves minst fire års relevant praksis etter fullført utdanning.

  Søkere med bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere for opptak. For søkere i denne gruppen kreves særlig relevant realkompetanse tilpasset studiet. I tillegg kreves minimum fire års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdanning med særlig relevant praksis.

  Gjennomført AFA studium vil vektlegges ved opptak.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er kr 65 000.

  I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og kostnader forbundet med samlingene (ca. kr 20 000).

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er på masternivå og totalt omfang er 15 studiepoeng.

  Studiet går over ett semester fordelt på to samlinger; tre timers digital undervisning og to samlinger på totalt 10 dager.