Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Corporate Finance.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Programmet er et intensivt, casebasert studium i corporate

  Programmet er et intensivt, teoridrevet og casebasert studium i corporate finance. Studiet utvikler studentenes kunnskaper om corporate finance prinsipper og transaksjoner, og evne til å tenke finansøkonomisk om foretakets finansiering og investeringsproblemer.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

  Kunnskap

  Kunnskap

  • Ha inngående kunnskap om beslutninger angående kapitalstruktur og finansiering av foretakets investeringer
  • Ha inngående kunnskap om prinsippene bak emisjon ved børsnotering og emisjon av verdipapirer
  • Ha avansert kunnskap om prinsippene bak strategier for oppkjøp og fusjoner, samt optimal budgivning
  • Forstå og vurdere vanskelige problemstillinger forbundet med selskapskonkurs og dets betydelse for finansieringen
  • Ha avansert kunnskap om prinsippene for og verdien av corporate governance systemer

  Ferdigheter

  • Forstå, kunne anvende og forholde seg kritisk til avansert forskning innenfor corporate finance
  • Kunne verdsette og finansiere avanserte investeringsprosjekter
  • Kunne lose selskapet gjennom vanskelige transaksjoner som børsnoteringer, kapitalemisjoner og oppkjøp, basert på faglig kunnskap

  Generell kompetanse

  • Kunne kommunisere prinsippene for verdsettelse av selskaper
  • Kunne kommunisere prinsippene bak optimal selskapsfinansiering
  • Kunne kommunisere prinsippene bak god selskapsstyring
  • Kunne kommunisere prinsippene bak markedsføring av verdipapirer og utformingen av disse

   

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Kandidatene vurderes i form av deltakelse i samlingene, samt presentasjon og diskusjon av en fagoppgave.

  Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdag, og hver gruppe vil få ansvaret både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annens gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum og deltagerne får trent seg på å være kritisk til fagstoffet.

  Fagoppgaven vurderes i henhold til bestått/ikke bestått.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH