Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Corporate Finance.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Programmet er et intensivt, casebasert studium i corporate finance.

  Studiet vil ta opp en rekke strategiske problemstillinger som valg av kapitalstruktur, oppkjøp/fusjoner, finansielle restruktureringer, aksje emisjoner, børsintroduksjoner, og private equity.

  Corporate governance og investorbeskyttelse er også et sentralt tema.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter gjennomført studium vil studentene kunne:

  Kunnskap

  Forstå optimale beslutninger angående kapitalstruktur og finansiering av foretakets investeringer.
  Forstå prinsippene bak emisjon børsnotering og emisjon av verdipapirer.
  Forstå og vurdere problemstillinger forbundet med selskapskonkurs og restrukturering.
  Forstå prinsippene for og verdien av corporate governance systemer.

  Ferdigheter

  Forstå, gjøre bruk av og forholde seg kritisk til avansert forskning innenfor corporate finance.
  Verdsette og finansiere investeringsprosjekter.
  Kunne lose selskapet gjennom børsnoteringer, kapitalemisjoner, og konkursforhandlinger.

  Generell kompetanse

  Forstå prinsippene for verdsettelse av selskaper.
  Forstå prinsippene bak optimal selskapsfinansiering.
  Forstå prinsippene bak god selskapsstyring.
  Forstå prinsippene bak markedsføring av verdipapirer og utformingen av disse.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Kandidatene vurderes i form av deltakelse i samlingene, samt presentasjon og diskusjon av en fagoppgave. Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdag, og hver gruppe vil få ansvaret både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annens gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum og deltagerne får trent seg på å være kritisk til fagstoffet.

  Fagoppgaven vurderes i henhold til bestått/ikke bestått.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH