Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Avansert kredittanalyse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Opptakskrav er mastergrad i økonomi og administrasjon fra norsk eller akkreditert utenlandsk utdanningsinstitusjon eller fullført siviløkonomstudium. I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med annen mastergrad kvalifiserer og for opptak; f.eks. jurister, sivilingeniører eller samfunnsøkonomer. Søker må dokumentere et minimum av bedriftsøkonomisk kompetanse, eventuelt ervervet gjennom relevant arbeidserfaring. I tillegg kreves minst fire års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Søkere med bachelorgrad i økonomi og administrasjon kan kvalifisere for opptak. For søkere i denne gruppen kreves særlig relevant realkompetanse tilpasset studiet. I tillegg kreves minimum fire års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

  Det kan være mulig å kompensere manglende formell utdanning med særlig relevant praksis.

  Gjennomført AFA studium vil vektlegges ved opptak.

 • Dokumentasjonkrav

  Dokumentasjonkrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er kr. 70.000. som inkluderer dagpakke på konferansehotell i Oslo.

  I tillegg kommer pensumlitteratur med ca. kr. 2.000.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Undervisningen foregår intensivt i 4 helgesamlinger, totalt 13 dager.

  I tillegg kommer eksamen, fagoppgave og 1 dag med muntlig forsvar av fagoppgaven.

  Studiet er normert til 20 studiepoeng.