Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Porteføljeforvaltning.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

  Noen enkeltmoduler kan i tillegg ha ytterligere spesifikke opptakskrav, det vil da framgå av den enkelte modulplan.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studiet er under utvikling, det kommer oppdatert informasjon etter hvert.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er under utvikling, det kommer oppdatert informasjon etter hvert.