Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Corporate Finance.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre års relevant yrkespraksis.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  Utdanning og yrkespraksis som skal inngå i søknaden må dokumenteres, også nåværende arbeidsforhold. Yrkespraksis og utdanning som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt hensyn til.

  Det er viktig med en oppdatert CV som gir en god beskrivelse av din yrkespraksis og utdanning.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften er kr 60 000.

  I tillegg kommer utgifter i forbindelse med eventuell fysisk avslutningssamling.

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader).

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er på masternivå og går over tre måneder: seks uker med digital undervisning to ganger per uke og en siste samling (digital eller fysisk) som går over to dager.