Praktisk informasjon

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Minimumskravet for opptak til studiet er:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom EVUWeb.

 • Organisering og varighet

  Organisering og varighet

  Modulen er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over to semester. Modulen består av fire fagsamlinger a to dager, totalt åtte samlingsdager

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studiet koster kr 58 000. Dette inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader

  Litteratur og eventuelle utgifter til reise/opphold kommer i tillegg. Det samme gjelder semesteravgiften til studentsamskipnaden; kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)