Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Søker til studiet må minst ha avlagt 30 studiepoeng på masternivå innen fagområdet ledelse ved en akkreditert utdanningsinstitusjon. Det er ingen forutsetning at de første 30 studiepoengene er avlagt ved NHH.

  I tillegg kreves:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. Med relevant yrkeserfaring menes arbeidserfaring som kan knyttes til programmets profil innen ledelse, eller erfaring fra arbeid med oppgaver som kan relateres til utdanningen.

 • Søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Det praktiseres fortløpende opptak, det betyr at ved tidlig søkning kan man tidlig få tilbakemelding på opptak til studiet.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  MODUL 1: kr 49 000
  MODUL 2: kr 49 000
  MODUL 3: kr 49 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Kostnader til pensumlitteratur må dekkes av den enkelte. Eventuell reise, opphold og bevertning på samlingene må dekkes av den enkelte.

  Studiekontrakten inngås med hver enkelt deltaker og ikke deltakerens arbeidsgiver.

  Studiet er godkjent for tildeling og støtte i Statens lånekasse for utdanning. Støtte tildeles etter reglene som gjelder for støtte til deltidsutdanning.

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no