Praktiske opplysninger

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Omstilling og Innovasjonsledelse - Brytningstid.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Ledere og nøkkelpersoner i private og offentlige virksomheter i vestlandsfylkene (Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal) som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov. Det er en sentral forutsetning i programmet at deltakerne skal være sammensatt på tvers av sektorer og bransjer, og at dette mangfoldet skal bidra til å skape en konstruktiv læringsdynamikk.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Søkere må tilhøre private eller offentlige virksomheter i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal, som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov.

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang.
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknaden

  Informasjon om søknaden

  Søknad skjer gjennom Søknadsweb.

  Les mer om søknadsprosessen 

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Studiet er lagt opp som deltidsstudium over ca. 13 måneder.

 • Studiets organisering

  Studiets organisering

  Studiet består av fire fagtema, totalt ni samlinger. Undervisningen er organisert som intensive studiesamlinger, og det avvikles normalt to studiesamlinger à tre dager pr. modul, totalt 25 dager. En studietur til samarbeidende utenlandsk studiested er lagt inn i studiets andre modul. Hovedvekten av undervisningen finner sted på NHH.

  Hovedvekten av undervisningen finner sted på NHH i Jebsen-senteret.

  Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold på samlingene både i Norge og utlandet.

  Les om studiets faglige innhold

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler.

  Litteratur, lunsj og pausebevertning er inkludert i studieavgiften.

  Andre kostnader:

  • Kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager
  • Studietur Europa: estimert til kr. 20 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

   

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må avtale permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen med din arbeidsgiver.