Prosessledelse – nøkkelen til vellykket omstilling

Kjersti Berg Danilova. Foto: Hallvard Lyssand/NHH
PROSESSLEDELSE: – Digitalisering handler ikke bare om å ta i bruk ny teknologi, men om å endre måten vi jobber på, sier Kjersti Berg Danilova. Foto: Hallvard Lyssand/NHH
Av Ove Sjøstrøm

27. juni 2024 13:29

Prosessledelse – nøkkelen til vellykket omstilling

Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering, kunde- og brukerorientering, effektivisering, kvalitet og bærekraft både i private og offentlige virksomheter gjør prosesstenkning til et verktøy du bør beherske.

– Det å tenke prosess og forstå hvordan alle prosessene henger sammen i virksomheten, det er helt grunnleggende. Både for å få arbeidet til å fungere i det daglige, men også når man skal jobbe med endring og digitalisering, sier NHH-forsker Kjersti Berg Danilova.  

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse på NHH, underviser i Prosessledelse og Digitaliseringsledelse hos NHH Executive og forsker på digitalisering og prosessledelse.

Danilova mener prosessforståelse er relevant for alle typer virksomheter, uavhengig av størrelse og sektor. Målet med prosessledelse kan variere, fra effektivisering og kostnadskutt i privat sektor til bedre ressursutnyttelse i offentlige organisasjoner. Men i bunn ligger de samme prinsippene.

– Prosessene er måten vi utfører arbeidet på. Skal vi endre dette, enten ved hjelp av ny teknologi eller nye måter å jobbe på, så må vi først forstå hvordan prosessene ser ut i dag. Ellers vet vi ikke effekten av endringene vi gjør, påpeker Danilova.

Norske virksomheter har et stykke igjen

Danilova tror norske virksomheter har blitt flinkere til å tenke prosess de siste årene, men at det fortsatt er et forbedringspotensial hos mange. Ikke minst når det gjelder koblingen mellom prosessledelse og digitalisering.

– Vi ser at mange kjenner på at dette er noe de aldri blir utlært i. Teknologien og omgivelsene endrer seg hele tiden, så vi må kontinuerlig bygge kompetanse på hvordan vi leder og organiserer arbeidet i en stadig mer digital verden, sier hun.

Selv forsker Danilova på hva digitalisering betyr for virksomheter, med særlig vekt på de organisatoriske og ledelsesmessige aspektene. Hun er opptatt av hvordan man må jobbe og samarbeide på nye måter, og hvordan digital teknologi kan understøtte dette.

Videreutdanning for egen og virksomhetens del

Hun oppfordrer ledere til å investere i egen kompetanse, uavhengig av hvor de er i karrieren.

– Kontinuerlig læring er helt avgjørende for å henge med i dagens arbeidsliv, spesielt innenfor et felt som digitalisering som er i så rask utvikling, sier Danilova.

– Det er aldri for sent å fylle på med ny kunnskap. NHH tilbyr en rekke fleksible videreutdanningsstudier som lar deg kombinere jobb og studier. Du kan ta enkeltstående emner eller bygge din egen master i ledelse i det tempoet som passer deg, sier Danilova.

– Ikke nøl, bare hopp i det! Du vil garantert få faglig påfyll, nye perspektiver og ikke minst et verdifullt nettverk som du kan dra nytte av i jobben din.

Kjersti Berg Danilov

Hennes råd til de som vurderer videreutdanning til høsten er klart:

– Ikke nøl, bare hopp i det! Du vil garantert få faglig påfyll, nye perspektiver og ikke minst et verdifullt nettverk som du kan dra nytte av i jobben din. Og husk at læring er gøy – det gir energi og motivasjon i en ellers hektisk lederhverdag.

Prosessledelse som virkemiddel

NHH Executive tilbyr blant annet et emne i prosessledelse, der deltakerne lærer å bruke prosesstenkning som et strategisk virkemiddel for verdiskaping og vekst. Studiet kan tas som et frittstående emne eller som del av en Executive MBA i ledelse.

Prosessledelse har studiestart 16. september, mens Digitaliseringsledelse begynner 14. oktober.

– Vi ser at mange ledere velger dette emnet for å styrke sin kompetanse på et felt som blir stadig viktigere. Enten de ønsker å effektivisere driften, bli mer kundeorienterte eller lykkes med digitalisering, så er prosessledelse en essensiell byggestein, sier hun.

Gjennom fire samlinger over ett år får deltakerne en grundig innføring i temaer som prosessmodellering, prosessutvikling, målstyring og implementering. De jobber også med en konkret prosjektoppgave fra egen virksomhet, der de får anvende teorien i praksis.

Digitaliseringsledelse krever prosessforståelse

Anbefalt

Fagbok: «Maskiner som tenker'»av Inga Strumke

– Kunstig intelligens er et tema som berører oss alle.

Sommerbok: Altetende

  – Det går mye i fagbøker, men lett sommerlitteratur, litt krim, er en fin avkobling fra fag.

Podcast: «ReThinking» av Adam Grant. Mange tankevekkende perspektiver og interessante diskusjoner.

Sommermat: Grillmat

– Grillmat og en god salat. Ellers går det i italiensk mat.

Ferie: Togferie

– Vi drar gjennom Europa og ender opp i Italia.

Danilova er medforfatter av boken «Digitaliseringsledelse» sammen med kollegene Jon Iden og Karen S. Osmundsen. Der argumenterer de for at god prosessforståelse er en forutsetning for å lykkes med digital transformasjon.

– Digitalisering handler ikke bare om å ta i bruk ny teknologi, men om å endre måten vi jobber på i grunnleggende forstand. Da holder det ikke å bare digitalisere eksisterende prosesser. Vi må tenke nytt om hvordan oppgavene løses, hvordan vi organiserer oss og hvilken kompetanse vi trenger. Det krever at ledere forstår prosessene og evner å designe dem på nytt, sier hun.

– En lederoppgave

Boken, som bygger på forfatternes egen og andres forskning, henvender seg til både nåværende og fremtidige ledere som ønsker å styrke sin digitaliseringskompetanse.

Den gir praktiske råd og eksempler på hvordan man kan lede den digitale utviklingen fra et strategisk, organisatorisk og teknologisk perspektiv.

– Hovedbudskapet er at digitalisering er en lederoppgave. Det gjelder uansett virksomhetens størrelse og sektor. Som leder må du forstå teknologien, menneskene og prosessene – og ikke minst samspillet mellom dem. Først da kan du utnytte digitaliseringens muligheter til å skape verdi for kunder, ansatte og samfunnet, avslutter Danilova.

Se alle kurs og programmer hos NHH Executive