Planlegger du videreutdanning til høsten?

NHH. Foto: Trude Brun Wilhelmsen/CF Wesenberg/privat
Gøril Bergh og Malin Aksnes anbefaler videreutdanning fra NHH Executive. Foto: Trude Brun Wilhelmsen/CF Wesenberg/privat
Av Ove Sjøstrøm (tekst) Trude Brun Wilhelmsen (foto)

26. juni 2024 10:14

Planlegger du videreutdanning til høsten?

Er du klar for å ta din karriere til neste nivå? Videreutdanning kan være nøkkelen til å åpne nye dører og gi deg verdifull kompetanse for fremtiden.

Høsten er rett rundt hjørnet, og nå er tiden inne for å melde seg på et studium som kan gi deg faglig påfyll. Gøril Bergh og Malin Aksnes er to som har valgt å satse på videreutdanning hos NHH Executive.

Nye verktøy for innovasjon

Bergh er administrerende direktør i Drammen Helsepark AS, og hun så behovet for å fylle på med ny kunnskap for å håndtere innovasjon og komplekse utviklingsprosesser knyttet til i helseparken.

Etter et søk etter relevant videreutdanning, fant hun at Innovasjonsledelse ved NHH Executive var midt i blinken for henne.

Gøril Bergh. Foto: Jørn Grønlund
– Med deltakere fra ulike bransjer blir diskusjonene mer fruktbare, og man får belyst problemstillinger fra flere vinkler og perspektiver, sier Gøril Bergh. Foto: Jørn Grønlund

– Jeg er veldig fornøyd med valget og opplever at mye av det jeg lærer, har direkte overføringsverdi til jobben min, sier Bergh som fremhever verktøyene knyttet til innovasjonsstrategier, inngåelse av partnerskap, utvikling av klynger og økosystemer som svært nyttige i arbeidet med å utvikle helseparken.

LES MER OM VIDEREUTDANNING: Moduler på masternivå

Et fremtidsrettet studium

Malin Aksnes er fagansvarlig for nordisk kundesenter hos DNB, og valgte også å satse på videreutdanning innen ledelse og innovasjon.

– Allerede på første samling, ble det snakket om gode verktøy innen kunstig intelligens. Jeg begynte å teste det litt selv også, og fikk en skikkelig aha-opplevelse. Jeg tok det med meg rett inn på min egen arbeidsplass, forteller Aksnes.

Programmet fokuserer på fremtidsrettede temaer som ny teknologi, kunstig intelligens, digitalisering og bærekraftige forretningsmodeller.

– Jeg trodde selv at jeg hadde mange bra verktøy med meg inn yrkeslivet, men omgivelsene endrer seg veldig fort, og oppdatert kunnskap blir bare viktigere og viktigere.

Malin Aksnes. Foto: Ove Sjøstrøm
– Jeg trodde selv at jeg hadde mange bra verktøy med meg inn yrkeslivet, men omgivelsene endrer seg veldig fort, og oppdatert kunnskap blir bare viktigere og viktigere, sier Malin Aksnes.

Relevant i egen arbeidshverdag

Tid for videreutdanning? Sjekk rådene fra Bergh og Aksnes:

Sett av nok tid: Sørg for å dedikere tilstrekkelig med tid til studiene ved siden av jobb og andre forpliktelser. Lag en realistisk tidsplan og hold deg til den.

Vær forberedt: Sett deg inn i studiets pensum og krav før du begynner.

Finn en god balanse: Husk å ta vare på deg selv og sette av tid til hvile, trening og sosialt samvær. En god balanse mellom studier, jobb og fritid er viktig for å unngå utbrenthet.

Dra nytte av nettverket ditt: Dine medstudenter og forelesere kan være verdifulle ressurser. Bygg relasjoner, del kunnskap og lær av hverandres erfaringer.

Anvend det du lærer: Se etter muligheter til å bruke ny kunnskap og ferdigheter i jobbsammenheng. Dette gjør læringen mer relevant og verdifull, både for deg og arbeidsgiveren din.

Både Bergh og Aksnes understreker at studiene ved NHH Executive har høy relevans for deres egen arbeidshverdag. Det overrasker ikke Tor Wallin Andreassen, programansvarlig og professor ved NHH.

– Fordi programmenes innhold er drevet frem av forskning gjennom tett dialog med virksomheter, er de ikke bare relevante, men helt i forskningsfronten. I en tid preget av raske teknologiske endringer med geopolitisk usikkerhet, er oppdatert kunnskap det beste konkurransefortrinnet man kan ha, sier Wallin.

Høsten nærmer seg med stormskritt, og sommeren er en god tid for å ta en avgjørelse om kompetanseutvikling.

– Søk på et videreutdanningsprogram ved NHH Executive i dag. Da investerer du i deg selv, din egen fremtid og virksomheten du jobber i. Med faglig påfyll, oppdatert kunnskap og et verdifullt nettverk, vil du stå styrket i møte med morgendagens utfordringer og muligheter, oppfordrer Wallin.

En god læringsarena

Bergh roser læringsmiljøet og den varierte bakgrunnen til studentene på Innovasjonsledelse.

– Med deltakere fra ulike bransjer blir diskusjonene mer fruktbare, og man får belyst problemstillinger fra flere vinkler og perspektiver.

Aksnes påpeker at selv om medstudentene kommer fra ulike bransjer, er det mange fellesnevnere når det gjelder innovasjonsutfordringer:

– Enten det er møbelproduksjon eller bank, så er det mange paralleller på tvers, som hierarkiske strukturer og treghet i beslutningsprosesser. Det er veldig verdifullt å få disse ulike perspektivene og diskutere utfordringene vi står i.

Fleksible studieløp

Både Bergh og Aksnes understreker at det er fullt mulig å kombinere studier med jobb, takket være fleksible studieløp og samlingsbasert undervisning ved NHH Executive. Bergh vurderer å ta en hel mastergrad i innovasjon og ledelse.

– Selv om det krever en del tid og planlegging, får jeg så mye igjen at det er verdt innsatsen.

Aksnes er også fornøyd med det modulbaserte studieløpet:

– Nå får jeg gjennomføre modulene i et tempo som passer for meg og som er tilpasset oss som er i full jobb ved siden av studiene.

Invester i deg selv og din fremtid

I en tid preget av raske endringer og økende kompleksitet, kan kompetanseheving være avgjørende for å lykkes. Både Bergh og Aksnes oppfordrer andre  til å prioritere tid til egen læring og utvikling.

– Videreutdanning er en investering som gir stort utbytte, både for en selv og virksomheten, sier Bergh.

Aksnes skyter inn:

– Hvis dette er noe du kjenner at du brenner for og har energi til, så vil jeg anbefale på det varmeste å prioritere tid til egen læring og utvikling.

Finn programmet som passer for deg hos NHH Executive