Bygger ny digital grunnmur i Delta

Tuan Willams. Foto: Delta
DIGITALISERINGSLEDELSE: – Min erfaring er at teknologien er på sitt beste når den bringer mennesker sammen om et felles mål, sier Tuan Williams, leder teknologi- og utviklingsavdelingen i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Foto: Delta
Av Ove Sjøstrøm (tekst)

26. juni 2024 10:42

Bygger ny digital grunnmur i Delta

Når man skal gi god service til nesten 100 000 medlemmer, trenger man gode digitale løsninger. Men hvordan bruker man digital teknologi klokt for å skape en fremtidsrettet organisasjon?

– Våre medlemmer, tillitsvalgte og ansatte fortjener digitale løsninger i verdensklasse. Vi har høye ambisjoner og tenker at de teknologiske valgene vi tar nå, skal gjøre tjenestene våre mer brukervennlige, sikre og robuste, sier Tuan Williams.

Han leder teknologi- og utviklingsavdelingen i arbeidstakerorganisasjonen Delta, og har nylig fullført videreutdanningen i Digitaliseringsledelse ved NHH Executive. Hos NHH har han fått påfyll av kunnskap, inspirasjon og nettverk som er relevante for den digitale transformasjonen Delta står midt oppe i.

Bygger ny digital grunnmur

For å nå målet om å levere digitale tjenester av høy kvalitet til medlemmene, har organisasjonen satt i gang et omfattende arbeid med å fornye den digitale grunnmuren.

– Vi river ned alle vegger og prøver å bygge opp en helt ny digital infrastruktur fra bunnen av. Her kommer kunnskapen fra digitaliseringsledelse godt med.

– Det er viktig å tenke prosessorientert og huske på at dette ikke bare handler om teknologi, men også om det sosiotekniske samspillet. Det handler om mennesker som sluttbrukere, forklarer Williams, som er utdannet dataingeniør.

Trenger gode verktøy

Som en medlemsorganisasjon forvalter Delta store mengder sensitiv informasjon om enkeltpersoner. Personvern og informasjonssikkerhet er derfor høyt prioritert i arbeidet med den digitale transformasjonen.

– Vi kan ikke være naive på dette området. Teknologien må ses i en større helhet. Samtidig er det avgjørende at løsningene vi velger, er brukervennlige og nyttige for de tillitsvalgte og ansatte som jobber i førstelinjen mot medlemmene hver dag. Det er en viktig motivasjon for meg å sikre at de får de beste verktøyene.

Karen Sæbbø Osmundsen, Kjersti Berg Danilova og Jon Iden. Foto: Ove Sjøstrøm
FERSK FORSKNING: Karen Sæbbø Osmundsen, Kjersti Berg Danilova og Jon Iden byr på oppdatert kunnskap. Foto: Ove Sjøstrøm

Inspirerende videreutdanning

Williams er svært fornøyd med videreutdanningen ved NHH Executive, som han mener holder svært høy kvalitet både faglig og pedagogisk.

– Fra NHH er Karen Sæbbø Osmundsen, Kjersti Berg Danilova og Jon Iden, kunnskapsrike og engasjerte. De evner å se det store bildet, byr på fersk forskning og funn, og klarer å sette faget inn i en større sammenheng, sier Williams.

– Jeg opplevde det som veldig inspirerende å få diskutere og bli utfordret av noen av landets fremste fagfolk på dette området.

I tillegg til forelesningene trekker Williams frem det tverrfaglige miljøet som en stor bonus ved studiet.

– Det var utrolig nyttig å møte ledere fra ulike bransjer, både offentlige og private virksomheter, som jobber med de samme problemstillingene. Man lærer mye av å dele erfaringer og diskutere med andre i samme situasjon.

Bygger en Executive master

Anbefalt

Fagbok: «Digitaliseringsledelse» av Jon Iden, Kjersti Berg Danilova og Karen Sæbbø Osmundsen

– Boken er lettlest og gir en god innføring uten å være for tung. I tillegg vil jeg anbefale å følge med på forskningen fra Iden, Osmundsen og Danilova på digitalisering i norske virksomheter. Den begynner å få en ordentlig tyngde og gir interessante perspektiver man kan bruke til å vurdere digitaliseringsarbeidet i egen organisasjon.

Sommerbok: «Jegerånden» av forsvarsjef Eirik Kristoffersen

– Jeg har den i bokhylla og gleder meg til å lese den, spesielt med tanke på tiden vi befinner oss i.

Podcast: «Lederskap» fra NHH

– Denne gir nye og gode perspektiver på alt som har med ledelse å gjøre i hver episode. Anbefales sterkt.

Sommermat: Sjømat

– Reker, majones, sitron og ferskt loff. Som sørlending kommer jeg ikke utenom sjømat.

Ferie: Badeferie

– Det blir en tur nedover Europa med bil. Det blir mye bading. Vi kommer nok til å tilbringe litt tid i Grimstad også.

Williams har ingen planer om å gi seg med videreutdanning med det første. Til høsten starter han på NHH Executive ledelsesprogram og ser frem til å bygge enda mer kompetanse innen endringsledelse og strategisk tenkning.

– Som leder i dag må man mestre mange ulike disipliner. Man skal ha empati, være flink med folk, forstå teknologi og evne å tenke langsiktig og strategisk på samme tid. Jeg tror man må jobbe kontinuerlig med å bygge de ulike musklene som kreves for å lykkes med dette.

Anbefaler videreutdanning

Williams har ingen betenkeligheter med å anbefale videreutdanningen ved NHH Executive til andre som ønsker å styrke sin digitale kompetanse.

– Teknologiutviklingen går så raskt at det er viktig å holde seg oppdatert. Dette emnet gir deg ikke bare teknologiforståelse, men lærer deg å tenke helhetlig om hvordan man får teknologien til å spille på lag med menneskene og skape verdi for virksomheten.

– Jeg synes opplegget er veldig godt tilrettelagt, praktisk relevant for egen jobb og svært givende, sier han.

– Hva skal til for å lykkes med digitaliseringsprosjekter?

– Min erfaring er at teknologien er på sitt beste når den bringer mennesker sammen om et felles mål. Og som leder må man være nysgjerrig og ydmyk nok til å innse at man ikke sitter med alle svarene selv.

– Gjennom videreutdanningen har jeg fått masse inspirasjon og lært utrolig mye av både forelesere og medstudenter. Jeg tror det er en forutsetning for å bygge den kapasiteten som trengs for å drive digital endring. Moderne ledere må evne å bygge broer mellom teknologi, mennesker og forretningsbehov. Det krever at man investerer i egen kompetanse, avslutter han.

Finn flere kurs og programmer hos NHH Executive