Styrets viktige rolle i en usikker tid

Carine Smith Ihenacho (i midten), Direktør for etterlevelse og kontroll i Norges Bank Investment Management, Helge Lund, styreleder i BP og Novo Nordisk og professor Inger Stensaker diskuterte styrets rolle i 2023 på NHHs alumnikonferanse.
Carine Smith Ihenacho (i midten), Direktør for etterlevelse og kontroll i Norges Bank Investment Management, Helge Lund, styreleder i BP og Novo Nordisk og professor Inger Stensaker diskuterte styrets rolle i 2023 på NHHs alumnikonferanse.
Av Ove Sjøstrøm (tekst) Siv Dolmen (foto)

23. november 2023 15:13

Styrets viktige rolle i en usikker tid

En verden i endring gjør styrets rolle enda viktigere for å sikre at selskapene evner å omstille seg og gripe strategiske muligheter.

Digitalisering, bærekraft og strategiske valg. Nye forretningsmodeller og utfordringer må møtes med kunnskap og et kompetent styre.

– Ideen om den allvitende konsernsjefen er nok definitivt forbi. Betydningen av kompetente og mangfoldige styrer er økende. Omgivelsene endrer seg hele tiden, og det kan være utfordrende å holde oversikten og stake ut en kurs for virksomheten, sier Helge Lund, styreleder i BP og den nordiske legemiddelgiganten Novo Nordisk. 

Deler kunnskap 

Den tidligere konsernsjefen i Equinor er fast bidragsyter til Styreprogrammet hos NHH Executive, landets mest populære kompetanseprogram for erfarne styremedlemmer og styreledere. 

– Rask teknologiutvikling og krav til bærekraftige forretningsmodeller stiller større krav til styremedlemmer i både i større og mindre bedrifter. Dette programmet gir deltakerne mer kunnskap og flere verktøy for å kunne gjøre jobben de er satt til, sier Lund. 

– Hvorfor har du valgt å bidra til Styreprogrammet 

– Jeg er veldig glad i NHH. At jeg får lov til å dele litt av de erfaringene jeg har på godt og vondt med deltakerne på Styreprogrammet, synes jeg er stimulerende. Jeg lærer også mye av deltakerne, sier Lund.

Radikal omstilling

Inger G. Stensaker. Arkivfoto: Hallvard Lyssand/NHH
– Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen, spør NHH-professor Inger G. Stensaker som er programleder for Styreprogrammet. Arkivfoto: Hallvard Lyssand/NHH

NHH-professor Inger G. Stensaker er programleder for Styreprogrammet sammen med Carl Christian Christensen. 

Stensaker understreker at et kompetent styre må involvere seg og ta ansvar for strategiske beslutninger. Styret skal også sikre at virksomheten tilpasser og omstiller seg raskt i tråd med omgivelsene. 

– Endringstakten er høy og eskalerende på tvers av bransjer, og det stilles stadig større krav til styrets strategiske rolle og kompetanse på ulike felt.

– Hvorfor skal man velge Styreprogrammet for kunnskapsoppdatering?

– Fordi et styre må ha evne til nytenkning for å møte disruptive endringer i bransjene de tilhører, sier Stensaker som spør:

– Er ditt styre i stand til å fremme radikal nytenkning og samtidig sikre optimal drift av den etablerte forretningsmodellen?

Trening i dilemmaer

Styreprogrammet baseres på Harvard Business School's casemetodikk, som innebærer at deltakerne spiller en aktiv rolle i undervisningen. Deltakerne arbeider i grupper med konkrete case fra virkeligheten.

– Du vil bli trent i å ta stilling til strategiske og dilemmabaserte problemstillinger. Casearbeid sammen med andre som har styreerfaring, gir en unik trening for å utøve mer profesjonell og strategisk tilnærming til styrearbeid, sier Stensaker. 

I tillegg til å utvikle strategiske ferdigheter, danner programmet en møteplass hvor deltakerne kan dele erfaringer og bygge nettverk.

– Hvem kan søke på Styreprogrammet?

– Kunnskapen som deltakerne bringer med seg inn på samlingene er avgjørende for god læring. Derfor er dette programmet beregnet på dem som er aktive i styrearbeid og har erfaring fra styrerommene.

Helge Lund, Alumnikonferansen 2023. Foto: Siv Dolmen
– Det er viktig at man klarer å lage et kollegium rundt konsernsjefen og toppledelsen som fører med seg gjennomtenkte avveininger og beslutninger. Det handler om å gjøre administrasjonen og konsernsjefen god, sier Helge Lund, styreleder i BP og Novo Nordisk og bidragsyter til Styreprogrammet hos NHH Executive.

Krav til profesjonalitet

Det har skjedd et skifte de siste årene, der de fleste forstår at et styre må være profesjonelt og mangfoldig sammensatt, understreker Lund. 

– Investorer og andre interessentgrupper rundt selskapet setter større krav til styrer enn tidligere, og det er mer krevende å være styremedlem i dag enn for 20 år siden.  

Et styre har ansvar for de aller største beslutningene i en virksomhet, som for eksempel ansettelse av konsernsjef, fastsettelse av strategi og store investeringsbeslutninger. 

– Det er viktig at man klarer å lage et kollegium rundt konsernsjefen og toppledelsen som fører med seg gjennomtenkte avveininger og beslutninger. Det handler om å gjøre administrasjonen og konsernsjefen god, sier Lund og legger til: 

– Til syvende og sist er det styret som er ansvarlig for selskapets kultur og verdier og hvordan man opererer i samfunnet.

Bærekraft på agendaen

Bærekraft bør stå høyt på agendaen i norske styrerom, ifølge Lund.

– Det er en situasjon nå hvor vi styrer mot noe som går utover klodens tåleevne. Og vi må derfor tenke annerledes og utfordre oss selv rundt hvordan vi driver forretning. Vi må ha mye mer helhetlig og bærekraftig tilnærming til business.

For å løse bærekraftsutfordringene trengs det også mangfold i styrerommene.

– Skal man klare å få god kraft i dette arbeidet, er det viktig med mangfold. Det gjelder både i bakgrunn, utdannelse og erfaring. I globale bedrifter er geografi også en viktig del av et mangfold, sier Lund.

– Vi bør rekruttere bredere til styrene, og tverrfaglighet er viktig. Med de store natur- og miljøutfordringene vi står overfor, tror jeg for eksempel at personer med en dypere kunnskap om natur og miljø bør ha en naturlig plass i mange styrer. 

Les mer om Styreprogrammet