Kunstig intelligens inntar helse-Norge

Jan Arild Lyngstad, divisjonsdirektør digitalisering og helseregistre i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet
RELEVANT: – Mye av det jeg har lært er allerede brukt i egen lederrolle og i strategiprosjekter. Det handler om å kunne anvende relevant lærdom fra bredden av studiet inn i konkrete strategiske problemstillinger og utfordringer man står overfor i jobben, sier Jan Arild Lyngstad, som er divisjonsdirektør digitalisering og helseregistre i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet
Av Ove Sjøstrøm

2. oktober 2023 15:09

Kunstig intelligens inntar helse-Norge

Kunstig intelligens er på full fart inn i helsesektoren. Men hvordan skal helsevesenet unytte mulighetene ved KI på en god måte?

– Vi har ansvaret for et prosjekt som ser på hvordan vi kan bistå helsetjenesten med å innføre kunstig intelligens (KI) på en trygg og effektiv måte, sier Helsedirektoratets Jan Arild Lyngstad, som er divisjonsdirektør digitalisering og helseregistre.

Ifølge Lyngstad er KI en av teknologiene som kan bidra til effektivisering og gjøre helsesektoren mer bærekraftig, med en stadig økende etterspørsel etter helsetjenester.

Enorm gevinst

Han peker på at befolkningen lever lenger og har behov for flere og bedre helsetjenester.

– Det er vanskelig å forestille seg at vi kan møte denne etterspørselen bare ved å ansette flere, sier han og legger til KI neppe kommer til å erstatte menneskelige vurderinger og innsats, men heller fungere som et verktøy for helsepersonell:

– Det kan ligge en enorm gevinst her. Noe som er spesielt spennende akkurat nå er for eksempel bruk av KI innen bildediagnostikk. Dette inkluderer bildeanalyse for diagnostikk og retinaskanning, som kan avdekke tidlige symptomer på en rekke sykdommer.

Også utviklingen innen språkmodeller kan bidra til å tolke og strukturere informasjon i pasientjournaler, noe som vil frigjøre mye tid til andre oppgaver for helsepersonell.

– Men det er jo også noen fallgruver når ny teknologi innføres. Vi må se på eksisterende lovverk og ta hensyn til personvern. Vi skal ikke være redd for å ta i bruk KI, men vi må innføre dette på en trygg og forsvarlig måte.

Tar videreutdanning i strategisk ledelse

I tillegg til digitaliseringsarbeidet, er Lyngstad opptatt av en annen stor prosess for tiden – sammenslåingen av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

– Dette innebærer mye organisasjons-, strategi- og prosessarbeid, sier Lyngstad.

Ved siden av jobb tar han en EMBA med spesialisering i strategisk ledelse ved NHH Executive.

– Jeg har bakgrunn fra det private næringslivet, blant annet Telenor, og har hatt lederroller siden slutten av 1990-tallet. For ikke å sakke akterut faglig er det viktig med videreutdanning, sier Lyngstad som regner med å være ferdig utdannet til jul.

Må forstå utfordringer og muligheter

Spesialisering i strategisk ledelse er et av de mest populære EMBA-programmene ved NHH Executive.

Påtroppende programdirektør hos NHH Executive, Anita Meidell, er ikke overrasket over suksessen.

– Når vi tilbyr aktuell forskning og teori og baker dette sammen med casearbeid basert på den virkelig verden, gir dette umiddelbar verdi for deltakerne. I en verden preget av usikkerhet og endringer, blir livslang læring for ledere en viktig innsatsfaktor for virksomhetene, sier Meidell.

– Hva er strategisk ledelse?

– Kort fortalt innebærer strategisk ledelse å forstå dagens utfordringer og forberede seg på morgendagens muligheter. Dagens ledere må kunne ta beslutninger basert på komplekse forhold, og samtidig ha en helhetlig forståelse av omgivelsene, sier hun og legger til:

– Det handler om å skape resultater sammen med andre, og å skape varige konkurransefortrinn.

– Spennende og lærerikt

Lyngstad trekker særlig fram måten studiet kobler sammen ledelse med ulike fagområder.

– Masterprogrammet har vært utrolig spennende og lærerikt, sier Lyngstad og utdyper:

– Vi begynte med store trender innen digitalisering, bærekraft, geopolitikk og energi. Faktorer som påvirker samfunnet og virksomhetene. Deretter dykket vi ned i mer konkrete organisasjons- og ledelsesperspektiver.

– Å få et fugleperspektiv på dette, og deretter dykke ned i organisasjonen, strategiutvikling og innsatsfaktorer, bidrar til å «connect the dots». Programmet knytter sammen teori og praksis på en veldig god måte.

For Lyngstad har kunnskapen fra studiet vært nyttig i digitaliseringsarbeidet han har ansvar for i Helsedirektoratet.

– Mye av det jeg har lært er allerede brukt i egen lederrolle og i strategiprosjekter. Det handler om å kunne anvende relevant lærdom fra bredden av studiet inn i konkrete strategiske problemstillinger og utfordringer man står overfor i jobben, forklarer han.

Nytt nettverk

Lyngstad framhever også erfaringsdelingen med de andre studentene som verdifullt.

– Kullet vårt har en god balanse av deltakere fra privat næringsliv, stat og organisasjonsliv, forteller han.

Gjennom diskusjoner og gruppearbeid får studentene innsikt i ulike perspektiver. Mange problemstillinger innen ledelse er ganske universelle på tvers av sektorer og bransjer, understreker Lyngstad.

– Du blir godt kjent med medstudentene på tvers av bransjer og du bygger relasjoner. All erfaring fra yrkeslivet som studentene bringer med seg inn i klasserommet, vil jeg si utgjør halve verdien av studiet. Flere av dem vil jeg nok betrakter som gode venner etter NHH. Nettverket tror jeg vil vare resten av yrkeskarrieren.

– Dagens høydepunkt

Foruten de beste lærekrefter fra NHH, trekker også studiet inn næringslivsledere som forteller om egen erfaringer.

– På en av samlingene deltok Telenors toppsjef Sigve Brekke. Han fortalte om sitt lederskap, sine prinsipper og ledelsesfilosofi. Så det har vært en god blanding av innlegg fra praktikere og dyktige lærekrefter fra NHH.

Lyngstad anbefaler andre ledere å satse på videreutdanning og oppdatering av egen kunnskap.

– I dagens kunnskapssamfunn må du holde deg oppdatert hele tiden. Ellers blir du veldig fort akterutseilt.

– Er det et tungt studium å gjennomføre?

– Du må sette av tid til samlinger og pensum, men for min egen del er tematikken så relevant at det å lese pensum både er spennende, lærerikt og blir nesten en naturlig del av det man uansett ville ha gjort for å holde seg oppdatert faglig.

Les mer om Executive MBA med spesialisering i strategisk ledelse