Kontinuerlig endring og nye utfordringer i kraftmarkedet

Kraftmast og Cathrine Torvestad
– Vi står overfor nye utfordringer i kraftmarkedet. Det er mye mer volatilt og uforutsigbart enn før. Det er mange nye utfordringer som må møtes og løses i årene som kommer, sier Cathrine Torvestad, Senior Originator, Axpo Nordic. Foto: Pixabay/privat
Av Ove Sjøstrøm

2. juni 2023 13:46

Kontinuerlig endring og nye utfordringer i kraftmarkedet

Det svinger voldsomt i kraftmarkedet. Høye strømpriser avløses av korte perioder med negativ strømpris. Hvordan er det å jobbe med grønn energi i et marked preget av så mye usikkerhet?

Den grønne transformasjonen i kraftmarkedet skyter fart. Det skal satses mer på vindkraft og annen fornybar energi i hele Europa.

– Vi står overfor nye utfordringer i kraftmarkedet. Det er mye mer volatilt og uforutsigbart enn før. Det er mange nye utfordringer som må møtes og løses i årene som kommer, sier Cathrine Torvestad, Senior Originator, Axpo Nordic.

Axpo er storprodusent av fornybar energi. Det sveitsiske konsernet har kunder i 40 land, i Europa, Nord-Amerika og Asia. Hovedvirksomheten er energihandel og utvikling av innovative energiløsninger innen sol- og vindkraft. Konsernet har 5000 ansatte globalt.

Mer uregulerbar kraft

Mye av det norske kraftmarkedet er regulerbart gjennom vannkraften. Men Norge satser også på andre fornybare energikilder som ikke er regulerbare. Vindturbiner og solcellepaneler produserer strøm når det blåser og solen skinner. Disse fornybare ressursene har ingen reguleringskapasitet og produserer kraft når energien er tilgjengelig.

– Vi er heldige som har mye regulerbar vannkraft i Norge. Men når du bygger ut masse uregulerbar kraft, er det også et poeng å være tilknyttet andre land slik at kraften skal kunne flyte dit det er behov. Det er en slags dugnad for den europeiske energisikkerheten, sier Torvestad som legger til:

– Nå ser vi en fornyet satsing på fornybar kraft i mange land. Men det er mange nye utfordringer som følger av at kraften skal komme fra sol og vind, og ikke fra kull- og gasskraftverk. 

– Smertefullt

Flaskehalser og begrenset nettkapasitet mellom geografiske områder, og debatt rundt utenlandskablene fra Norge til Europa, har preget det offentlige ordskiftet det siste året. Mange land har strupt energiimporten fra Russland til et minimum på grunn av angrepskrigen mot Ukraina. Dette har resultert i økt utbyggingstakt av vindkraft og solkraft i Europa, og det har endret ikke bare det europeiske, men også det globale energilandskapet.

– Det var en kunde som oppsummerte det fint forleden: Når man jobber med kraft- og energi, da tar man på mange måter pulsen på hele verden. Enten det er snakk om geopolitikk, klimaendringer eller økonomi, alt påvirker eller påvirkes av energikomplekset.

– Det er alltid smertefullt når det skjer mye og så fort og på en gang, som det vi opplevde i fjor. I tillegg til utfasingen av spesielt russisk gass, var det problemer med kjernekraften i Frankrike, og det var tørke i store deler av Europa. 

Periodevis opplever deler av Norge og resten av Europa skyhøye strømpriser. 

– Jeg tenker at strømprisene vi opplever nå, er en naturlig konsekvens av det vi har vært gjennom. Norge og resten av Europa har behov for å bygge ut mer kraft, og vi har også behov for å bygge industri og teknologi som kan tilby fleksibilitet inn i et stadig mer væravhengig kraftsystem.

Da Torvestad studerte på NHH i 2010, skrev hun masteroppgave om elsertifikater sammen med en medstudent. Det var også starten på en karriere i kraftbransjen.

– Masteroppgaven handlet om kraftmarkeder, utslipp og elsertifikatmarkedet, sier hun og forklarer at den norsk-svenske elsertifikatordningen, som var utgangspunktet for masteroppgaven, har bidratt til økt fornybar kraftproduksjon.

Cathrine Torvestad
– Etter å ha jobbet i mange år er det en givende å gå tilbake til skolebenken. Videreutdanning gir en ny læringsopplevelse som gjør det mulig å systematisere den kunnskapen vi har opparbeidet oss i arbeidslivet, sier Cathrine Torvestad. Privat foto

Tok videreutdanning underveis

Etter siviløkonomstudiet på NHH fikk hun jobb som risikoanalytiker Axpo. Hun tok også videreutdanning på St. Gallen i Sveits i Renewable Energy Management. Fra Axpo gikk ferden videre til Pöyry Management Consulting der hun blant annet jobbet med investorer i det nordiske kraftmarkedet.

– Det var en spennende jobb og gav meg også en fundamental forståelse for mekanismene og prissetting i kraftmarkedet.

Nå er hun tilbake i Axpo i rollen som såkalt «senior originator». 

– Jeg hjelper bedrifter og produsenter med risikohåndtering av kraft. Vi jobber også med opprinnelsesgarantier. Det er viktig med tanke på å dokumentere fornybart kraftkjøp.

– Hvilke andre felt jobber dere med? 

– Vi jobber tett med markedene, og vi gir kundene våre muligheten til å sikre og optimere sin energiportefølje. Det vi tilbyr, er ikke bare rene energiprodukter, men også analytiske tjenester som hjelper våre kunder med å forstå markedet bedre.

– Vi liker å se på oss selv som en liten, men viktig brikke i hele energitransformasjonen. Det skal være bærekraftig det vi tilbyr, men også lønnsomt, sier hun.

Trenger mer kunnskap

For Torvestad går karriere og videreutdanning hånd i hånd. I 2022 begynte hun på MBA i økonomisk styring og ledelse hos NHH Executive

– I energibransjen må man være innstilt på kontinuerlig læring. Å tilpasse seg endringene er en kritisk faktor for å overleve i et raskt skiftende energilandskap, sier hun og peker på noen utfordringer:

– Infrastrukturen for strømnettet må moderniseres, og mer fleksibilitet i produksjon og distribusjon av energi er nødvendig. Samtidig må det satses mer på forskning og utvikling for å forbedre fornybare energikilder og lagringsteknologier.

– Er studiet relevant for jobben sin?

– Det er veldig relevant. Et eksempel er konkurranselandskapet. Det ser annerledes ut enn for bare ett år siden. Markedet krever gode analyser og vurderinger av hva vi har i forhold til våre konkurrenter. Vi må kontinuerlig vurdere hva som vil gjøre oss bedre dette landskapet, sier hun og slår fast: 

– Etter å ha jobbet i mange år er det en givende å gå tilbake til skolebenken. Videreutdanning gir en ny læringsopplevelse som gjør det mulig å systematisere den kunnskapen vi har opparbeidet oss i arbeidslivet.

Les mer om MBA i økonomisk styring og ledelse